เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8602 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9148 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7428 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมานพ โอฆพนม

ฉายา
ฐานุตฺตโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
26 ปี

E-mail
manop.nop1004@gmail.com

Line ID
ฐานุตตโม

Facebook
มานพ โอฆพนม

จำนวนเข้าดู : 89

ปรับปรุงล่าสุด : 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 18:18:00

ข้อมูลเมื่อ : 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 11:56:39

 
 
 
 

ประวัติ


๑.สถานะเดิม
ชื่อ นายมานพ    นามสกุล โอฆพนม           เกิดวันที่  ๑๐ เดือน เมษยน พ.ศ. ๒๕๓๙
ณ บ้านเลขที่ ๑๓๘/๘  ตำบล ริมเหนือ   อำเภอ แม่ริม  จังหวัด เชียงใหม่                 
บิดาชื่อ นายทองมา    มารดา นางรัตนา
๒.บรรพชา
เมื่อวันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๓     ณ วัดท่าขนุน
ตำบล ท่าขนุน. อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี นามพระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม
๓.อุปสมบท
เมื่อวันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๓     ณ วัดท่าขนุน
ตำบล ท่าขนุน. อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี นามพระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม
๔.วิทยะฐานะ
ทางโลกชั้นสูงสุด  ปริญญาตรี            นักธรรมชั้น โท

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2563

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่