เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8599 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9145 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7425 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระวีรพล วิกาหะ

ฉายา
ฐิตเมโธ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
66 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 67

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 00:19:07

ข้อมูลเมื่อ : 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 11:06:49

 
 
 
 

ประวัติ


๑.สถานะเดิม
ชื่อ นายวีรพล  นามสกุล วิกาหะ        เกิดวันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๙
ณ บ้านเลขที่ ๒๘๕/๑ แขวง ลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
บิดาชื่อ นายปรีชา มารดาชื่อ นางกิมเอ็ง
๒.บรรพชา
เมื่อวันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗       ณ วัดศิริมงคล
ตำบล โคกสะอาด   อำเภอ ศรีเทพ  จังหวัด เพชรบูรณ์ นามพระอุปัชฌาย์ พระครูวิสุทธิวาที
๓.อุปสมบท
เมื่อวันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗       ณ วัดศิริมงคล
ตำบล โคกสะอาด   อำเภอ ศรีเทพ  จังหวัด เพชรบูรณ์ นามพระอุปัชฌาย์ พระครูวิสุทธิวาที
๔.วิทยะฐานะ
ทางโลกชั้นสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่ ๖   นักธรรม เอก

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก