เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8599 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9145 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7425 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระณารัณย์ จีรภัทรธนาพงศ์

ฉายา
อํสุการี

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
47 ปี

E-mail
joseph.jeera9919@gmail.com

Line ID
0659965198

Facebook
Phra Ran Angsukaree Jeera

จำนวนเข้าดู : 81

ปรับปรุงล่าสุด : 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 15:28:50

ข้อมูลเมื่อ : 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 10:40:15

 
 
 
 

ประวัติ


ชื่อ  พระณารัณย์  ฉายา  อํสุการี  สังกัด  มหานิกาย  
ชื่อเดิม  ณารัณย์  นามสกุล  จีรภัทรธนาพงศ์  หมู่โลหิต  โอ  ตำหนิ  รอยสักที่แขน
วัด  ท่าขนุน  เลขรหัสประจำบ้าน  ๗๑๐๗ – ๐๐๑๓๒๐ – ๐  เลขที่  ๒๓๕  หมู่ที่  ๑ 
ตำบล  ท่าขนุน   อำเภอ  ทองผาภูมิ   จังหวัด  กาญจนบุรี  ๗๑ - ๑๘๐
เกิดวันที่  ๓  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ณ โรงพยาบาล  จังหวัด ซีบู
ประเทศ ฟิลิปปินส์     เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ
นามบิดา  นายพีรพล  นามมารดา  นางมิเกลลิต้า 
ก่อนบรรพชาอุปสมบท
อยู่บ้านเลขที่  ๑๐๘  ซอย  ประสานมิตร  ถนน    แขวง  หิรัญรูจี
เขต  ธนบุรี  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  ๑๐ - ๖๐๐  
อาชีพ  ค้าขาย
บรรพชาอุปสมบท
บรรพชาที่  วัดท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี
เมื่อวันที่  ๑๑  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
โดยมี  พระครูวิลาศกาญจนธรรม  ฉายา  สุธรรมปญฺโญ  วัด  ท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน 
อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระปัพพัชชาจารย์
อุปสมบทที่  วัดท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี
เมื่อวันที่  ๑๑  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
โดยมี  พระครูวิลาศกาญจนธรรม  ฉายา สุธรรมปญฺโญ  วัด  ท่าขนุน  ตำบล ท่าขนุน 
อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระอุปัชฌาย์
โดยมี  พระครูปลัดปรีชา จิรนาโค วัด วังปะโท่  ตำบล    อำเภอ  ทองผาภูมิ   
จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระกรรมวาจาจารย์       
โดยมี  พระสมุห์ธนกฤต  ขนฺติพโล  วัด ท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ  
จังหวัด กาญจนบุรี  เป็นพระอนุสาวนาจารย์
หนังสือสุทธิเลขที่  ๑๓๒๖๙๐๓/๐๑/๒๕๖๒
วิทยฐานะ
- การศึกษาสามัญ
สำเร็จการศึกษาระดับ  มัธยมศึกษาปีที่ ๖  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๖
สถาบันการศึกษา  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  เลขที่ ๒๒๗    ถนน  พญาไท  
แขวง พญาไท  เขต ปทุมวัน จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
- การศึกษาพระปริยัติธรรม
สำเร็จนักธรรมชั้น  เอก  เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๖๔  สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาญจนบุรี
วัด  ท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี

 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2563

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2536
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา