เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8599 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9145 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7425 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระกานต์ วิทยากุล

ฉายา
สุทฺธจิตฺโต

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
27 ปี

E-mail
6327501065@mcu.ac.th

Line ID
Kant150

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 91

ปรับปรุงล่าสุด : 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 10:26:13

ข้อมูลเมื่อ : 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 10:27:54

 
 
 
 

ประวัติ


ชื่อ  พระกานต์  ฉายา  สุทฺธจิตโต  สังกัด  มหานิกาย  
ชื่อเดิม  กานต์  นามสกุล  วิทยากุล หมู่โลหิต เอ ตำหนิ แผลเป็นที่แขนซ้าย
วัด  ท่าขนุน  เลขรหัสประจำบ้าน  ๗๑๐๗ – ๐๐๑๓๒๐ – ๐  เลขที่  ๒๓๕  หมู่ที่  ๑ 
ตำบล  ท่าขนุน   อำเภอ  ทองผาภูมิ   จังหวัด  กาญจนบุรี  ๗๑ - ๑๘๐
เกิดวันที่  ๒๔  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ณ โรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
ประเทศ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ
นามบิดา  นายดิสกุล  นามมารดา  นางสมปอง
ก่อนบรรพชาอุปสมบท
อยู่บ้านเลขที่  ๑๐/๑  หมู่บ้านถนน - ตำบล ดงพระราม อำเภอ เมือง จังหวัด  ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์  ๒๕๐๐๐
บรรพชาอุปสมบท
อุปสมบทที่  วัดท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี
เมื่อวันที่  ๙  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒
โดยมี  พระครูวิลาศกาญจนธรรม  วัด  ท่าขนุน  ตำบล ท่าขนุน  อำเภอ ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระอุปัชฌาย์
โดยมี  พระปลัดปรีชา จิรนาโค  วัด  วังปะโท่ ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอ ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระกรรมวาจาจารย์
โดยมี  พระปลัดอาทิตย์ ชุตินฺธโร  วัด  ท่าขนุน  ตำบล ท่าขนุน อำเภอ  ทองผาภูมิจังหวัด กาญจนบุรี  เป็นพระอนุสาวนาจารย์
หนังสือสุทธิเลขที่  ๑๓๒๖๙๐๔/๐๒/๒๕๖๒
วิทยฐานะ
- การศึกษาสามัญ
สำเร็จการศึกษาระดับ  มัธยมศึกษาปีที่ ๖  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๕
สถาบันการศึกษา  โรงเรียนสาธิต“พิบูลบำเพ็ญ”มหาวิทยาลัยบูรพา
สำเร็จการศึกษาระดับ  -  เมื่อ  พ.ศ.  
สถาบันการศึกษา  -   หมู่  -    ถนน  -   
ตำบล  -  อำเภอ  -  จังหวัด  -  
 
- การศึกษาพระปริยัติธรรม
สำเร็จนักธรรมชั้น  เอก  เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๖๔  สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาญจนบุรี
วัด  ท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2563

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2554
โรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ”มหาวิทยาลับบูรพา