เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8599 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9145 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7425 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระกวีวัธน์ ตันติปูชิตานนท์

ฉายา
สทฺธาธิโก

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
44 ปี

E-mail
kaweewat8789@gmail.com

Line ID
-

Facebook
กวีวัธน์ ตันติปูชิตานนท์

จำนวนเข้าดู : 83

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 00:27:07

ข้อมูลเมื่อ : 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 10:00:42

 
 
 
 

ประวัติ


๑.สถานะเดิม
ชื่อ นายกวีวัธน์     นามสกุล ตันติปูชิตานนท์    เกิดวันที่ ๒๘ เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๒๑
ณ บ้านเลขที่ ๑๖๕ ตำบล หนองไผ่แก้ว อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี         
บิดาชื่อ นายวุฒิชัย มารดาชื่อ นางสุรีพร
๒.บรรพชา
เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   ณ วัดท่าขนุน
ตำบล ท่าขนุน. อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี นามพระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม
๓.อุปสมบท
เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   ณ วัดท่าขนุน
ตำบล ท่าขนุน. อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี นามพระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม
๔.วิทยะฐานะ
ทางโลกชั้นสูงสุด ปริญญาตรี            นักธรรม เอก  

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2563

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยรามคำแหง