เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8602 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9148 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7428 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระวสุพล อภิปุญญพัฒน์

ฉายา
อภิปุญฺโญ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
26 ปี

E-mail
wasupol.tee@gmail.com

Line ID
0914556959

Facebook
Wasupon Aphipunyaphat

จำนวนเข้าดู : 99

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 00:42:45

ข้อมูลเมื่อ : 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 09:48:26

 
 
 
 

ประวัติ


ชื่อ  พระวสุพล  ฉายา  อภิปุญฺโญ  สังกัด  มหานิกาย  
ชื่อเดิม  วสุพล  นามสกุล  อภิปุญญพัฒน์ หมู่โลหิต โอ ตำหนิ แผลเป็นที่โคนนิ้วโป้งซ้าย
วัด  ท่าขนุน  เลขรหัสประจำบ้าน  ๗๑๐๗ – ๐๐๑๓๒๐ – ๐  เลขที่  ๒๓๕  หมู่ที่  ๑ 
ตำบล  ท่าขนุน   อำเภอ  ทองผาภูมิ   จังหวัด  กาญจนบุรี  ๗๑ - ๑๘๐
เกิดวันที่  ๒๓  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ณ โรงพยาบาล  มิชชั่น
ประเทศ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ
นามบิดา  นายอภิวิชญ์ อภิปุญญพัฒน์  นามมารดา  นางธัญวรัตน์ อภิปุญญพัฒน์
ก่อนบรรพชาอุปสมบท
อยู่บ้านเลขที่  ๓๑๗  หมู่บ้าน  -  ถนน - ตำบล  ดุสิต อำเภอ  ดุสิต  จังหวัด  กรุงเทพ ฯ
รหัสไปรษณีย์  ๑๐ – ๓๐๐
บรรพชาอุปสมบท
อุปสมบทที่  วัดท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี
เมื่อวันที่  ๑  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
โดยมี  พระครูวิลาศกาญจนธรรม  วัด  ท่าขนุน  ตำบล ท่าขนุน  อำเภอ ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระอุปัชฌาย์
โดยมี  พระปลัดคมสันต์ ธมฺมรโส  วัด  ราษฎร์ประชุมชนาราม (วัดท่ามะขาม)         ตำบล ท่ามะขาม อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระกรรมวาจาจารย์
โดยมี  พระปลัดอาทิตย์ ชุตินฺธโร  วัด  ท่าขนุน  ตำบล ท่าขนุน อำเภอ  ทองผาภูมิจังหวัด กาญจนบุรี  เป็นพระอนุสาวนาจารย์
หนังสือสุทธิเลขที่  ๑๓๒๖๘๘๒/๑๒/๒๕๕๙
วิทยฐานะ
- การศึกษาสามัญ
สำเร็จการศึกษาระดับ  มัธยมศึกษาปีที่ ๓  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๔
สถาบันการศึกษา  โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา หมู่ที่ 4  เลขที่  234       ถนน  ท้ายบ้าน  แขวง  ท้ายบ้าน  เขต  เมือง  จังหวัด สมุทรปราการ
 
- การศึกษาพระปริยัติธรรม
สำเร็จนักธรรมชั้น  เอก  เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๖๑  สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาญจนบุรี
วัด  ท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2561

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2554
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา