เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8789 รูป
สามเณร
345 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9350 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7595 รูป
ลาสิกขา
17 รูป
มรณภาพ
2 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระพีระวิทย์ ศิริแพทย์

ฉายา
ชิตมาโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
48 ปี

E-mail
peerawit28@gmail.com

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 44

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 00:17:09

ข้อมูลเมื่อ : 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:33:07

 
 
 
 

ประวัติ


๑.สถานะเดิม
ชื่อ นายพีรวิทย์ นามสกุล ศิริแพทย์    เกิดวันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๗
ณ บ้านเลขที่ ๕๒/๙ ตำบล ท่าศาลา อำเภอ เมือง จังหวัด ลพบุรี
บิดาชื่อ นายเอี่ยม มารดาชื่อ นางสุพิศ
๒.บรรพชา
เมื่อวันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗               ณ วัดท่าขนุน
ตำบล ท่าขนุน. อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี นามพระอุปัชฌาย์ พระครูสุจิณบุญกาญจน์
๓.อุปสมบท
เมื่อวันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗               ณ วัดท่าขนุน
ตำบล ท่าขนุน. อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี นามพระอุปัชฌาย์ พระครูสุจิณบุญกาญจน์
๔.วิทยะฐานะ
ทางโลกชั้นสูงสุด ปริญญาโท            นักธรรมชั้น เอก

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2559

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยบูรพา