เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8599 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9145 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7425 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระศิระ พิเชฐสกุล

ฉายา
จิตฺตสุโภ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
37 ปี

E-mail
astro_suang@hotmail.com

Line ID
suangsira

Facebook
Suang Sira

จำนวนเข้าดู : 101

ปรับปรุงล่าสุด : 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 14:45:27

ข้อมูลเมื่อ : 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:27:13

 
 
 
 

ประวัติ


ชื่อ  พระศิระ  ฉายา  จิตฺตสุโภ  สังกัด  มหานิกาย  
ชื่อเดิม  ศิระ  นามสกุล  พิเชฐสกุล  หมู่โลหิต  โอ  ตำหนิ  รอยสักที่หลัง
วัด  ท่าขนุน  เลขรหัสประจำบ้าน  ๗๑๐๗ – ๐๐๑๓๒๐ – ๐  เลขที่  ๒๓๕  หมู่ที่  ๑ 
ตำบล  ท่าขนุน   อำเภอ  ทองผาภูมิ   จังหวัด  กาญจนบุรี  ๗๑ - ๑๘๐
เกิดวันที่  ๒  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ณ โรงพยาบาล  ศิริราช
ประเทศ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ
นามบิดา  นายมนต์ชัย  นามมารดา  นางนารีนาถ 
ก่อนบรรพชาอุปสมบท
อยู่บ้านเลขที่  ๓๓๗/๑๗๖  หมู่บ้าน  ร่มโพธิ์  ถนน  บางกรวย-ไทรน้อย              ตำบล  บางรักพัฒนา อำเภอ  บางบัวทอง  จังหวัด  นนทบุรี  
รหัสไปรษณีย์  ๑๑ – ๑๑๐  
บรรพชาอุปสมบท
อุปสมบทที่  วัดท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี
เมื่อวันที่  ๒๘  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
โดยมี  พระราชรัตนวิมล  วัด  กาญจนบุรีเก่า (วัดนางพิม)  ตำบล ลาดหญ้า           อำเภอ  เมืองกาญจนบุรี  จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระอุปัชฌาย์
โดยมี  พระครูวิลาศกาญจนธรรม วัด ท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ   
จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระกรรมวาจาจารย์
โดยมี  พระครูกาญจนกิจโสภณ  วัด  กาญจนบุรีเก่า (วัดนางพิม)  ตำบล ลาดหญ้า  อำเภอ  เมืองกาญจนบุรี  จังหวัด กาญจนบุรี  เป็นพระอนุสาวนาจารย์
หนังสือสุทธิเลขที่  ๐๒๗๘๓๔๑/๐๓/๒๕๕๘
วิทยฐานะ
- การศึกษาสามัญ
สำเร็จการศึกษาระดับ  มัธยมศึกษาปีที่ ๖  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๔๐
สถาบันการศึกษา  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  เลขที่  ๙๒  ถนน  อัสสัมชัญ  
แขวง  บางไผ่  เขต  บางแค  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
สำเร็จการศึกษาระดับ  ปริญญาตรี (การจัดการเชิงพุทธ)  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๖๒
สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  หมู่  ๑  ถนน  พหลโยธิน  
ตำบล  ลำไทร  อำเภอ  วังน้อย  จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา  (เกียรตินิยมอันดับ ๒)สำเร็จการศึกษาระดับ  ปริญญาโท (พระพุทธศาสนา)  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๖๔
สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  หมู่  ๑  ถนน  พหลโยธิน  
ตำบล  ลำไทร  อำเภอ  วังน้อย  จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา  
- การศึกษาพระปริยัติธรรม
สำเร็จนักธรรมชั้น  เอก  เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๖๐  สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาญจนบุรี
วัด  ท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2559

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย