เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8599 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9145 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7425 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหากวินฬพัฒน์ ณ​ สงขลา

ฉายา
อิสฺสโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
41 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 128

ปรับปรุงล่าสุด : 8 เมษายน พ.ศ. 2565 21:03:10

ข้อมูลเมื่อ : 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:05:51

 
 
 
 

ประวัติ


ชื่อ พระมหากวินฬพัฒน์  ฉายา  อิสฺสโร  สังกัด   มหานิกาย  
ชื่อเดิม กวินฬพัฒน์  นามสกุล ณ สงขลา  หมู่โลหิต  โอ   ตำหนิ   แผลเป็นที่นิ้วชี้ซ้าย
วัด  ท่าขนุน  เลขรหัสประจำบ้าน  ๗๑๐๗ – ๐๐๑๓๒๐ – ๐  เลขที่  ๒๓๕  หมู่ที่  ๑  ตำบล  ท่าขนุน   อำเภอ  ทองผาภูมิ   
จังหวัด  กาญจนบุรี  ๗๑ - ๑๘๐
เกิดวันที่  ๑๒  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๒๔  ณ บ้านเลขที่  ๗/๑ หมู่ที่  ๑๑  ตำบล  เขาขลุง  อำเภอ  บ้านโป่ง  
จังหวัด  
ราชบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๗๐ – ๑๑๐  เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ
นามบิดา  นายสนั่น   (เสียชีวิตแล้ว)   นามมารดา   นางบังอร   (เสียชีวิตแล้ว)   
 
บรรพชาอุปสมบท
บรรพชาที่  วัดท่าขนุน  ตำบล ท่าขนุน  อำเภอ ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ ๑๗  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ โดยมี พระครูสุจิณบุญกาญจน์  ฉายา  จันทปุณฺโณ วัด  ท่ามะเดื่อ  ตำบล 
ห้วยเขย่ง  อำเภอ  ทองผาภูมิ   จังหวัด  กาญจนบุรี เป็นพระปัพพัชชาจารย์ 
อุปสมบทที่  วัดท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ ๑๗  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยมี พระครูสุจิณบุญกาญจน์  ฉายา จันทปุณฺโณ วัด  ท่ามะเดื่อ  ตำบล 
ห้วยเขย่ง  อำเภอ  ทองผาภูมิ   จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระอุปัชฌาย์
โดยมี  พระครูวิลาศกาญจนธรรม  วัด  ท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระกรรมวาจาจารย์  
โดยมี  พระครูวินัยธรชุมพร ปิยธมฺโม  วัด พุทธบริษัท  ตำบล ท่าขนุน  อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระอนุสาวนาจารย์  (สมณศักดิ์ล่าสุด ที่พระครูกาญจนปริยัติคุณ)
หนังสือสุทธิเลขที่ ๖/๒๕๕๗
                           
วิทยฐานะ 
- การศึกษาสามัญ
สำเร็จการศึกษาสูงสุดชั้น ปริญญาตรี (พุทธศาสตรบัณฑิต) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หมู่ถนน พหลโยธิน  ตำบล ลำไทร  อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา (เกียรตินิยมอันดับ ๑)
 
- การศึกษาพระปริยัติธรรม 
สำเร็จนักธรรมชั้น  เอก  เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๕๙  สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาญจนบุรี วัด ท่าขนุน  ตำบล ท่าขนุน  อำเภอ ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี
สำเร็จเปรียญธรรม ประโยค  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักเรียน คณะจังหวัดนครปฐม  วัด  พระปฐมเจดีย์  ตำบล  พระปฐมเจดีย์  อำเภอ  เมือง  จังหวัด  นครปฐม
 
สมณศักดิ์
พระมหา เปรียญธรรม ๔ ประโยค เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2559
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 4 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2563

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย