เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8599 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9145 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7425 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระปรีชา พิพัฒน์พาณิชย์กุล

ฉายา
อกิญฺจโน

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
80 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 85

ปรับปรุงล่าสุด : 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 23:40:39

ข้อมูลเมื่อ : 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 20:43:45

 
 
 
 

ประวัติ


๑.สถานะเดิม
ชื่อ นายปรีชา นามสกุล พิพัฒน์พาณิชย์กูล              เกิดวันที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๕
ณ บ้านเลขที่ ๕๕ ตำบล ในเมือ อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี
บิดาชื่อ นายกิตติ มารดาชื่อ นางโป๊ยเอ็ง
๒.บรรพชา
เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑     ณ วัดท่ามะเดื่อ
ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี นามพระอุปัชฌาย์ พระครูสุจิณบุญกาญจน์
๓.อุปสมบท
เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑     ณ วัดท่ามะเดื่อ
ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี นามพระอุปัชฌาย์ พระครูสุจิณบุญกาญจน์
๔.วิทยะฐานะ
ทางโลกชั้นสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่ ๘             นักธรรมชั้น เอก

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก