เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8599 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9145 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7425 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหากว้าง บ้านหนองบัว

ฉายา
ญาโณ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
32 ปี

E-mail
kwangyano93@gmail.com

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 111

ปรับปรุงล่าสุด : 31 มกราคม พ.ศ. 2565 17:00:14

ข้อมูลเมื่อ : 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15:18:55

 
 
 
 

ประวัติ


ชื่อ  พระมหากว้าง ฉายา  ญาโณ   สังกัด    มหานิกาย
ชื่อเดิม  กว้าง  นามสกุล  บ้านหนองบัว  หมู่โลหิต  บี  ตำหนิ  แผลเป็นที่แขนซ้าย
วัด  ท่าขนุน เลขรหัสประจำบ้าน  ๗๑๐๗ – ๐๐๑๓๒๐ – ๐  เลขที่  ๒๓๕  หมู่ที่  ๑
ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ   จังหวัด  กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๘๐
เกิดวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ณ บ้าน หนองบัว ตำบล สามพญา อำเภอ ไจ๊มะยอ จังหวัด จะอีน  เชื้อชาติ 
มอญ  สัญชาติ  พม่า  ศาสนา  พุทธ
นามบิดา  นายหะแล  นามมารดา   นางโองยิน
 
อุปสมบท
อุปสมบทที่  วัดท่าขนุน   ตำบล  ท่าขนุน   อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี
เมื่อวันที่เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยมี  พระครูสุจิณบุญกาญจน์  ฉายา  จนฺทปุณฺโณ วัด  ท่ามะเดื่อ  ตำบล  ห้วย
เขย่ง  อำเภอ ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระอุปัชฌาย์
โดยมี พระครูธรรมธรเล็ก ฉายา สุธมฺมปญฺโญ วัด ท่าขนุน ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระกรรมวาจาจารย์      
โดยมี พระครูวินัยธรชุมพร ปิยธมฺโม วัด ท่าขนุน ตำบล ท่าขนุน  อำเภอ ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์
หนังสือสุทธิเลขที่ ๕๑/๒๕๕๔
 
วิทยฐานะ
- การศึกษาสามัญ
สำเร็จการศึกษาสูงสุดชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔
สถาบันการศึกษา บ้านหนองบัว ตำบล สามพญา อำเภอ ไจ๊มะยอ จังหวัด จะอีน ประเทศ พม่า
 
- การศึกษาพระปริยัติธรรม
สำเร็จนักธรรมชั้น  เอก  เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๕๖  สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาญจนบุรี
วัด ท่าขนุน  ตำบล ท่าขนุน  อำเภอ ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี
สำเร็จเปรียญธรรม  ประโยค หนึ่ง-สอง  เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๖๒  สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครปฐม
วัด พระปฐมเจดีย์  ตำบล ถนนขาด อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม
สำเร็จเปรียญธรรม  ประโยค สาม เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๖๓  สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครปฐม
วัด พระปฐมเจดีย์  ตำบล ถนนขาด อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม
 
ตำแหน่งด้านการศึกษา
          พ.ศ.   ๒๕๖๔   เป็น  ครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดท่าขนุน

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2556
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2563

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2544
รัฐกระเหรี่ยง ประเทศพม่า