เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8599 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9145 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7425 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระใบฎีกาอมรชัย แซ่เหล่ม

ฉายา
เมตฺติโก

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
40 ปี

E-mail
meaumomeau@gmail.com

Line ID
meawmo

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน

จำนวนเข้าดู : 116

ปรับปรุงล่าสุด : 31 มกราคม พ.ศ. 2565 16:59:49

ข้อมูลเมื่อ : 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15:07:27

 
 
 
 

ประวัติ


ชื่อ  พระใบฎีกาอมรชัย  ฉายา  เมตฺติโก  สังกัด   มหานิกาย  
ชื่อเดิม  อมรชัย  นามสกุล  แซ่เหล่ม  หมู่โลหิต  บี  ตำหนิ  แผลเป็นที่แขนซ้ายท่อนบน
วัด  ท่าขนุน  เลขรหัสประจำบ้าน  ๗๑๐๗ – ๐๐๑๓๒๐ – ๐  เลขที่  ๒๓๕  หมู่ที่  ๑   ตำบล  ท่าขนุน   อำเภอ  ทองผาภูมิ 
จังหวัด  กาญจนบุรี  ๗๑ - ๑๘๐
เกิดวันที่  ๑๘  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ณ โรงพยาบาลลพบุรี  ตำบล  ท่าศาลา  อำเภอ  เมืองลพบุรี  จังหวัด
ลพบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๑๕ – ๐๐๐  เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ
นามบิดา  นายวินัย แซ่เหล่ม   นามมารดา   นางลักคณา เอี้ยวกิจการ (เสียชีวิตแล้ว)   
 
บรรพชาอุปสมบท 
บรรพชาที่  วัดท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี
เมื่อวันที่  ๒๑  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมี  พระครูสุจิณบุญกาญจน์  ฉายา  จนฺทปุญฺโณ วัด  ท่ามะเดื่อ  ตำบล  ห้วยเขย่ง   อำเภอ  ทองผาภูมิ   จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระปัพพัชชาจารย์
อุปสมบทที่  วัดท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ ๒๑  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยมี  พระครูสุจิณบุญกาญจน์  ฉายา  จนฺทปุญฺโณ วัด  ท่ามะเดื่อ  ตำบล  ห้วยเขย่ง  อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระอุปัชฌาย์
โดยมี พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญฺ  วัด  ท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด กาญจนบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ (สมณศักดิ์ล่าสุดที่ พระครูวิลาศกาญจนธรรม)                   
โดยมี  พระครูวินัยธรชุมพร ปิยธมฺโม  วัด  พุทธบริษัท  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระอนุสาวนาจารย์ (สมณศักดิ์ล่าสุดที่ พระครูกาญจนปริยัติคุณ)
หนังสือสุทธิเลขที่ ๕/๒๕๕๖
                          
วิทยฐานะ
- การศึกษาสามัญ
สำเร็จการศึกษาสูงสุดชั้น ปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 
- การศึกษาพระปริยัติธรรม
สำเร็จนักธรรมชั้น  เอก  เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๕๖  สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  วัด ท่าขนุน  ตำบล ท่าขนุน  อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด  กาญจนบุรี
 
ตำแหน่งด้านการปกครอง
       พ.ศ.      ๒๕๖๑       เป็น   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน
       พ.ศ.      ๒๕๖๐       เป็น   พระกรรมวาจานุสาวนาจารย์
 
ตำแหน่งด้านการศึกษา
       พ.ศ.     ๒๕๖๑        ตำแหน่ง  ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม (วัดท่าขนุน)
 
สมณศักดิ์
 พระใบฎีกา เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระใบฎีกา
ได้รับ พ.ศ. 2560

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2556

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2552
มหาวิทยาลัยรามคำแหง