เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8599 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9145 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7425 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสมุห์ณัฐพสิษฐ์ วรพรรณเดช

ฉายา
ปญฺญาคโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
31 ปี

E-mail
panyakhamo@gmail.com

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ตำแหน่ง

เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ

จำนวนเข้าดู : 164

ปรับปรุงล่าสุด : 25 มกราคม พ.ศ. 2566 08:27:44

ข้อมูลเมื่อ : 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 14:53:27

 
 
 
 

ประวัติ


ชื่อ  พระสมุห์ณัฐพสิษฐ์  ฉายา  ปญฺญาคโม  สังกัด  มหานิกาย  
ชื่อเดิม  ณัฐพสิษฐ์  นามสกุล  วรพรรณเดช  หมู่โลหิต  บี  ตำหนิ  แผลเป็นที่นิ้วชี้ขวา
วัด  ท่าขนุน  เลขรหัสประจำบ้าน  ๗๑๐๗ – ๐๐๑๓๒๐ – ๐  เลขที่  ๒๓๕  หมู่ที่  ๑ ตำบล  ท่าขนุน   อำเภอ  ทองผาภูมิ  
จังหวัด  กาญจนบุรี  ๗๑ - ๑๘๐
เกิดวันที่  ๑๘  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ณ โรงพยาบาลยศเส  เลขที่  ๑๙๖/๑๗-๒๐  ซอย  ยศเส ๒  ถนน 
กรุงเกษม  แขวง  วัดเทพศิรินทร์  เขต  ป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  
รหัสไปรษณีย์  ๑๐ - ๑๐๐  เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ
นามบิดา  นายสมคิด  นามมารดา  นางนงนภัส  

บรรพชาอุปสมบท
บรรพชาที่  วัดท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี
เมื่อวันที่  ๒๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
โดยมี  พระครูสุจิณบุญกาญจน์  ฉายา  จนฺทปุณโณ  วัด  ท่ามะเดื่อ  ตำบล  ห้วยเขย่ง อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระปัพพัชชาจารย์
อุปสมบทที่  วัดท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี
เมื่อวันที่  ๒๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
โดยมี  พระครูสุจิณบุญกาญจน์  ฉายา  จนฺทปุณโณ  วัด  ท่ามะเดื่อ  ตำบล  ห้วยเขย่ง อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระอุปัชฌาย์
โดยมี    พระครูวิลาศกาญจนธรรม    วัด   ท่าขนุน   ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ   จังหวัด  กาญจนบุรี    เป็นพระกรรมวาจาจารย์       
โดยมี  พระครูวินัยธรชุมพร ปิยธมฺโม  วัด  ท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด กาญจนบุรี  เป็นพระอนุสาวนาจารย์ (สมณศักดิ์ล่าสุดที่ พระครูกาญจนปริยัติคุณ)
หนังสือสุทธิเลขที่ ๒/๒๕๕๙

วิทยฐานะ
- การศึกษาสามัญ
สำเร็จการศึกษาระดับ  ปริญญาตรี  (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๖๔
สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  หมู่  ๑  ถนน  พหลโยธิน  ตำบล  ลำไทร  อำเภอ  วังน้อย  จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา  (เกียรตินิยมอันดับ ๒)
- การศึกษาพระปริยัติธรรม
สำเร็จนักธรรมชั้น  เอก  เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๖๑  สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  วัด  ท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี
สมณศักดิ์
พระสมุห์  เมื่อวันที่  ๘  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕

ตำแหน่งด้านการปกครอง
       พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็น  เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ (๒)

ตำแหน่งด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
       พ.ศ.  ๒๕๖๕  เป็น  พระธรรมวิทยากร

ตำแหน่งด้านการศึกษา
       พ.ศ.  ๒๕๖๓  ตำแหน่ง  กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
       พ.ศ.  ๒๕๖๔  ตำแหน่ง  ครูพระสอนศีลธรรม โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ

       พ.ศ.  ๒๕๖๔  ตำแหน่ง  กรรมการฝ่ายปฏิบัติการศูนย์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ประจำวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2561

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย