เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหารัชชานนท์ บุญเลี้ยง

ฉายา
อภิปุญฺโญ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
29 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
Rosi Na

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนบาลี

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 264

ปรับปรุงล่าสุด : 30 มกราคม พ.ศ. 2565 13:51:42

ข้อมูลเมื่อ : 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 14:22:24

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2550
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2551
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2552
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2551
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2552
เปรียญธรรม 4 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2553
เปรียญธรรม 5 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2554
เปรียญธรรม 6 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2555
เปรียญธรรม 7 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2556