เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8599 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9145 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7425 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระพัฒน์ พงษ์ศรีเกิด

ฉายา
ฐิตาจาโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
27 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นเลขานุการเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน

จำนวนเข้าดู : 151

ปรับปรุงล่าสุด : 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 21:33:13

ข้อมูลเมื่อ : 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 14:13:11

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ พระพัฒน์               ฉายา ฐิตาจาโร                    สังกัด มหานิกาย                                                                                        
ชื่อเดิม นายพัฒน์       นามสกุล พงษ์ศรีเกิด           หมู่โลหิต เอ           ตำหนิ ไฝที่มุมแก้มซ้าย                                                    
วัด ท่าขนุน                เลขรหัสประจำบ้าน ๗๑๐๗ – ๐๐๑๓๒๐ – ๐        เลขที่ ๒๓๕    หมู่ที่ ๑  ตำบล ท่าขนุน   อำเภอ ทองผาภูมิ
จังหวัด กาญจนบุรี     รหัสไปรษณีย์  ๗๑ - ๑๘๐                                                                                                                            
เกิดวันที่ ๑๖          เดือน  มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๓๘    ณ บ้านเลขที่ ๑๓๖/๑   หมู่ที่  ๗      ตำบล กำแพงเซา
อำเภอ เมือง         จังหวัด นครศรีธรรมราช         รหัสไปรษณีย์ ๘๐๒๘๐  เชื้อชาติ  ไทย   สัญชาติ  ไทย      ศาสนา   พุทธ
นามบิดา นายณัฐ  นามมารดา นางจาฏุพัจน์                                                                                                                         
                                                                                                                                                                               
บรรพชาอุปสมบท                                                                                                                                                                 
อุปสมบทที่ วัดท่าขนุน    ตำบล ท่าขนุน   อำเภอ ทองผาภูมิ       จังหวัด กาญจนบุรี                                            
เมื่อวันที่  ๒๐    เดือน กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                                   
โดยมี   พระครูวิลาศกาญจนธรรม    ฉายา      สุธมฺมปญฺโญ    วัด ท่าขนุน    ตำบล ท่าขนุน   อำเภอ ทองผาภูมิ              
จังหวัด กาญจนบุรี            เป็นพระอุปัชฌาย์                                                                                                                                 
โดยมี  พระครูปลัดปรีชา      ฉายา      จิรนาโค  วัด           วังปะโท่    ตำบล     ห้วยแขย่ง               อำเภอ     ทองผาภูมิ                              
จังหวัด    กาญจนบุรี           เป็นพระกรรมวาจาจารย์                                                                                                                                      
โดยมี      พระปลัดอาทิตย์   ฉายา      ชุตินฺธโร  วัด           ท่าขนุน    ตำบล     ท่าขนุน   อำเภอ     ทองผาภูมิ                              
จังหวัด    กาญจนบุรี           เป็นพระอนุสาวนาจารย์                                                                                                                                       
หนังสือสุทธิเลขที่   ๑๓๒๖๙๐๕                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                               
วิทยฐานะ                                                                                                                                                                              
- การศึกษาสามัญ                                                                                                                                                                
สำเร็จการศึกษาสูงสุดชั้น      ปริญญาตรี            เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๖๑                                                                                                   
สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตำบล คอหงส์    อำเภอ หาดใหญ่   จังหวัด สงขลา                                                   
- การศึกษาพระปริยัติธรรม                                                                                                                                                                 
สำเร็จนักธรรมชั้น เอก          เมื่อ พ.ศ.๒๕๖๓    สำนักเรียน คณะจังหวัดกาญจนบุรี        

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2563

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์