เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8522 รูป
สามเณร
318 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9054 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7341 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาจตุพล แจ่มศิริพรหม

ฉายา
ญาณธีโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
32 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
Jatupol Jamsiriphrom

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนบาลี
เป็นพระปริยัตินิเทศก์

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสสวนหงส์

จำนวนเข้าดู : 235

ปรับปรุงล่าสุด : 30 มกราคม พ.ศ. 2565 10:41:31

ข้อมูลเมื่อ : 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564 13:11:04

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2549
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2550
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2551
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2550
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2551
เปรียญธรรม 4 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2552
เปรียญธรรม 5 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2553
เปรียญธรรม 6 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2554
เปรียญธรรม 7 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2555
เปรียญธรรม 8 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2557
เปรียญธรรม 9 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2558