เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสีลาธิการี (ถวิล) อ่องบางน้อย

ฉายา
ฉนฺทสีโล

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
72 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระนักเผยแพร่
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดคลองมะเดื่อ

จำนวนเข้าดู : 201

ปรับปรุงล่าสุด : 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 19:39:20

ข้อมูลเมื่อ : 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 18:31:36

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม ชื่อ นาย ถวิล นามสกุล อ่องบางน้อย เกิดวัน ศุกร์ แรม ๒ ค่ำเดือน ๓ ปี ขาล ตรงกับวันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๔
บิดาชื่อ นายหนู อ่องบางน้อย มาดารชื่อ นางใบ อ่องบางน้อย� ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) เลขที่ ๒๑ หมู่ ๔ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อุปสมบท� วันอาทิตย์ แรม ๑๑ ค่ำเดือน ๖ ปี ฉลู ตรงกับวันที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๖ ณ วัดหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พระอุปัชฌาย์ พระครูสถิตธรรมสาคร วัดนางสาว ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พระกรรมวาจาจารย์พระครูสุตาธิการี วัดหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พระอนุสาวนาจารย์ พระครูสังฆรักษ์ประชุม จนฺทสโร วัดอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วิทยฐานะ พ.ศ.๒๕๐๕� สำเร็จชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ.๒๕๑๘� สอบได้นักธรรมชั้นเอก วัดหนองพะอง สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.๒๕๕๔� สำเร็จปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม พ.ศ.๒๕๕๖� สำเร็จปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ความรู้พิเศษ พ.ศ.๒๕๓๔ ได้ผ่านการอบรมถวายความรู้การฝึกอบรม พระวิปัสนาจารย์ จัดโดยกรัทรวงศึกษาธิการ วัดคิรีวงค์ รุ่นที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ผ่านการอบรมถวายความรู้การฝึกอบรม พระนักเทศน์ จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย งานปกครอง พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองพะอง� พ.ศ.๒๕๒๗ เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองพะอง พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นรองเจ้าคณะตำบลท่าไม้ พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นเจ้าคณะตำบลท่าไม้ พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นเจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน งานการศึกษา เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดหนองพะอง เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สมณศักดิ์ พ.ศ.๒๕๒๗ ได้รับแต่งตั้งพระฐานานุกรม ใน พระสาครธรรมคณี ที่ พระครูธรรมธร� พ.ศ.๒๕๓๒ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูสีลาธิการี พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่ ราชทินนามเดิม พ.ศ.๒๕๕๒ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ที่ ราชทินนามเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ ราชทินนามเดิม

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก