เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสมุห์สนธยา สิทธิโชค

ฉายา
สนฺตจิตฺโต

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
54 ปี

E-mail
sprite_20@outlook.com

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองฝ้ายเล็ก
เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลวัดหนองฝ้ายเล็ก

จำนวนเข้าดู : 49

ปรับปรุงล่าสุด : 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 23:23:57

ข้อมูลเมื่อ : 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 17:44:47

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติวัดหนองฝ้ายเล็ก                                         วัดหนองฝ้ายเล็ก  เลขที่ ๑๙๐   หมู่  ๕   ตำบลทุ่งกระบ่ำ   อำเภอเลาขัวญ    จังหวัดกาญจนบุรี     สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๔   โดยการนำของชาวบ้านหนองฝ้ายเล็กและชาวบ้านหนองปล้อง  และได้มี นายท่อน  ปทุมสูติ ได้ถวายที่สร้างวัดจำนวน  ๒๕ ไร่ และได้มีญาติโยมไปนิมนต์หลวงปู่ถวิล  อินทโชโต มาอยู่จำพรรษา ณ วัดหนองฝ้ายเล็ก แห่งนี้ได้ทำการก่อสร้างศาลามุ้งจากจำนวน ๑ หลัง กุฏิอีกจำนวน ๓ หลัง มีพระจำพรรษาอยู่จำนวน ๔ รูป พอที่จะให้ญาติโยมทำบุญได้มาถือศีลอุโบสถกันทุกวันพระเป็นประจำ  หลังจากหลวงปู่ถวิลได้มรณภาพลง  วัดนี้ต้องว่างเว้นเจ้าอาวาสและพระอยู่จำพรรษามานานหลายปีจนมีพระถุดงมาอยู่จำพรรษา ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ ชาวบ้านจึงได้เริ่มมีการปฏิสังขรวัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง และได้มีคณะศรัทธาจากที่ต่างๆ มาร่วมกันบูรณะเสนาสนะต่างๆและได้ทำการสร้างอุโบสถในปี พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็นต้นมาแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จ  และได้มีการเปลี่ยนเจ้าอาวาสใหม่เลื่อยมาจนถึงปัจจุบัน   วัดนี้ผ่านการมีเจ้าอาวาสและรักษาการเจ้าอาวาส  จำนวน ๖ รูป ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
          รายชื่อเจ้าอาวาสและรักษาการเจ้าอาวส
( ๑ ) หลวงปู่ถวิล  อินทโชโต  เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกและมรณภาพลง
( ๒ ) พระชอบ  ไม่ทราบฉายา  เป็นรักษาการอยู่หลายปีแล้วจาริกไป
( ๓ ) พระสอ     ไม่ทราบฉายา   เป็นรักษาการอยู่หลายปีแล้วจาริกไป
( ๔ ) พระอธิการขุนชาญ สุธมฺโม  เป็นเจ้าอาวาสอยู่ ๑๘ ปี แล้วลาสิกขาไป
( ๕ ) พระบุญเลิศ  สนฺตมโน  รักษาการเจ้าอาวาสอยู่ได้ ๓ ปีแล้วได้จาริกไป
( ๖ ) พระครูสมุห์สนธยา  สนฺตจิตฺโต  เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
 วัดนี้ได้ทำการก่อสร้างเสนาสนะต่างๆดังนี้
( ๑ ) กุฏิ จำนวน ๔ หลัง ความกว้าง ๓  ม. ยาว๔ ม.
( ๒ ) ศาลา จำนวน ๑ หลัง ความกว้าง ๑๔.๑๐ ม. ยาว๑๗ ม.
( ๓ ) อุโบถส จำนวน ๑ หลัง ความกว้าง  ๗ ม. ยาว๒๑.๕๐ ม. ( ยังก่อสร้างไม่แล้ว     เสร็จ )
( ๔ ) เมรุ จำนวน ๑ หลัง
( ๕ ) ขุดสระน้ำจำนวน ๑ สระ
( ๖ ) สร้างโรงครัวจำนวน  ๑ หลัง
( ๗ ) ถังน้ำบาดาลจำนวน ๑ ถัง
( ๘ ) ห้องสุขาจำนวน  ๑๓ ห้อง

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูสมุห์
ได้รับ พ.ศ. 2564

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2528
บึงทองหลาง