เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสังฆรักษ์สง่า นุชทัศน์

ฉายา
จิรตฺถิโก

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
85 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นรองเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 116

ปรับปรุงล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 22:20:16

ข้อมูลเมื่อ : 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15:03:38

 
 
 
 

ประวัติ

พระสังฆรักษ์สง่า จิรตฺถิโก
นามเดิม นายสง่า นุชทัศน์
เกิดวันที่ 5 กันยายน 2480
อุปสมบทเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2532
ได้รับสมณศักดิ์ พระสังฆรักษ์ เมื่อ พ.ศ.2548
ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าอาวาส เมื่อปีพ.ศ.2557 (อาพาธด้วยโรคชราและพักรักษาตัวที่บ้าน)
จบการศึกษาสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดบางสาม

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูสังฆรักษ์สง่า จิรตฺถิโก
ได้รับ พ.ศ. 2548

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2533

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2490
โรงเรียนวัดบางสาม