เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
สามเณรธนพล เมืองพิล

ฉายา

สถานภาพ
สามเณร (ไทย)

อายุ
21 ปี

E-mail
-

Line ID
t_tandm

Facebook
https://web.facebook.com/thanapon.tj.1

จำนวนเข้าดู : 60

ปรับปรุงล่าสุด : 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 22:15:23

ข้อมูลเมื่อ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 18:01:26

 
 
 
 

ประวัติ

ประโดยสังเขป
สามเณรธนพล เมืองพิล (เสือ)  น.ธ.โท , ป.ธ.๓ , ม.๖
ชื่อ-นามสุกล สามเณรธนพล เมืองพิล (เสือ) อายุ ๒๐
เกิด วันที่ ๑๖  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๔
 บ้านละลมเวง  ตำบล ไพศาล  อำเภอ ประโคนชัย  จังหวัด บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๔๐  โทรศัพท์ 0895010193
 
บรรพชา วันที่  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 วัดพรสวรรค์  ตำบล หนองบ่อ  อำเภอ สองพี่น้อง  จังหวัด สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๗๐  โทรศัพท์ 0895010193
โดยมี  พระมหาทศวร  กิตฺติวฑฺฒโน  เป็นพระอุปัชฌาย์

 
**ปัจจุบันกำลังศีกษาพระบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๔ เเละเป็นนิสิตชั้นปีที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2563
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2563

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2563
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหนองพันเทา