เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาอภิสิทธิ์ เค็มบิง

ฉายา
สิทฺธิเมธี

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
22 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
https://web.facebook.com/profile.php?id=100012074142936

จำนวนเข้าดู : 91

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565 09:53:31

ข้อมูลเมื่อ : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 17:53:14

 
 
 
 

ประวัติ

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

ประวัติ...สามเณรอภิสิทธิ์ เค็มบิง  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
 
(❁´◡`❁)
๑. สถานะปัจจุบัน

ชื่อ สามเณรอภิสิทธิ์ นามสกุล เค็มบิง อายุ ๒๒ นิสิตมจร.ชั้นปีที่ ๓
วัด พรสวรรค์ ตำบล หนองบ่อ อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๗๐ โทรศัพท์ 0654903024
ปัจจุบันดำรงตำเเหน่ง 
      ๑
) กองงานเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง พ.ศ. ๒๕๖๔
      
 
(❁´◡`❁)
๒. สถานะเดิม
ชื่อ-นามสกุล เด็กชายอภิสิทธิ์ เค็มบิง
เกิด วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๓
บิดา ชื่อ นายชลธิศ เค็มบิง
มารดา ชื่อ นางสมใจ คำลือ
 บ้านห้วยเเห้ง เลขที่ ๒๐๐/๑ หมู่ ๕ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
(❁´◡`❁)
 
 
๓. บรรพชา
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 วัดพรสวรรค์ ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

โดยมี  พระมหาทศวร กิตฺติวฑฺฒโน เป็นพระอุปัชฌาย์
(❁´◡`❁)

๔. วิทยฐานะ
      จบการศึกษาสายสามัญชั้นสูงสุด  มัธยมศึกษาปีที่ ๖
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑  จาก  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหนองพันเทา
      จบการศึกษาพระปริยัติธรรมเเผนกธรรมชั้นสูงสุด นักธรรมชั้นเอก
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐  จาก   สำนักศาสนศึกษาวัดพรสวรรค์
      จบการศึกษาพระปริยัติธรรมเเผนกบาลีชั้นสูงสุด 
เปรียญธรรม ๓ ประโยค
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑  จาก   สำนักศาสนศึกษาวัดพรสวรรค์

      
(❁´◡`❁)
      
 
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2559
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2559

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2561
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหนองพันเทา