เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8352 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8867 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7197 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ พานแก้ว

ฉายา
ญาณจารี

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
51 ปี

E-mail
jariyakun15@gmail.com

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนบาลี

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 305

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 18:24:47

ข้อมูลเมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 13:48:37

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
ได้รับ พ.ศ. 2550
พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
ได้รับ พ.ศ. 2550

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2528
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2529
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2530
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2533
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2534
เปรียญธรรม 4 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2535
เปรียญธรรม 5 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2536
เปรียญธรรม 6 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2537
เปรียญธรรม 7 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2538

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2528
โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัดมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย