เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระปริญญา ญาณปัญญา

ฉายา
ญาณวฑฺฒโน

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
34 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
https://web.facebook.com/bighiphopp1

จำนวนเข้าดู : 63

ปรับปรุงล่าสุด : 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 22:13:34

ข้อมูลเมื่อ : 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15:07:45

 
 
 
 

ประวัติ

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

ประวัติ...พระปริญญา ญาณวฑฺฒโน  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
 
(❁´◡`❁)
๑. สถานะปัจจุบัน

ชื่อ พระปริญญา ฉายา ญาณวฑฺฒโน อายุ ๓๓ พรรษา ๑
วัด พรสวรรค์ ตำบล หนองบ่อ อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๗๐ โทรศัพท์ 0619120744
หนังสือสุทธิเลขที่ .......... ออกให้เมื่อวันที่ ...............
ปัจจุบันดำรงตำเเหน่ง 
      ๑
) กองงานเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง พ.ศ. ๒๕๖๔
      
 
(❁´◡`❁)
๒. สถานะเดิม
ชื่อ-นามสกุล นายปริญญา ญาณปัญญา
เกิด วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๑
บิดา ชื่อ นายบัวโรย ญาณปัญญา
มารดา ชื่อ นางฐิติรัตน์ ญาณปัญญา
 บ้านเลขที่ ๑๐๔/๑๕๘ หมู่ ๑๕ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
(❁´◡`❁)
 
 
๓. อุปสมบท
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตรงกับวันจันทร์ เเรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีชวด
 วัดพรสวรรค์ ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

โดยมี  พระมหาทศวร กิตฺติวฑฺฒโน          เป็นพระอุปัชฌาย์
        พระมหาขจรศักดิ์ วีรกิตฺติ             เป็นพระกรรมวาจาจารย์
        พระมหาณัฐพล ณฏฺฐพโล             เป็นพระอนุสาวนาจารย์
(❁´◡`❁)

๔. วิทยฐานะ
      จบการศึกษาสายสามัญชั้นสูงสุด  มัธยมศึกษาปีที่ ๓
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓  จาก  โรงเรียนสมุทรพิทยาคม จ.สมุทรปราการ
      จบการศึกษาพระปริยัติธรรมเเผนกธรรมชั้นสูงสุด นักธรรมชั้นตรี
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๔  จาก   สำนักศาสนศึกษาวัดพรสวรรค์
      
(❁´◡`❁)
      
 
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
 
 
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2564