เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาทศวร บุญถนอม

ฉายา
กิตฺติวฑฺฒโน

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
52 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100058693445525

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนบาลี
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระจริยานิเทศก์
เป็นพระปริยัตินิเทศก์
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดพรสวรรค์
เป็นรองเจ้าคณะอำเภอ

จำนวนเข้าดู : 287

ปรับปรุงล่าสุด : 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 20:07:05

ข้อมูลเมื่อ : 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 13:40:07

 
 
 
 

ประวัติ

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

ประวัติ...พระมหาทศวร กิตฺติวฑฺฒโน
เจ้าอาวาสวัดพรสวรรค์
รองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
 
(❁´◡`❁)
๑. สถานะปัจจุบัน

ชื่อ พระมหาทศวร ฉายา กิตฺติวฑฺฒโน อายุ ๕๑ พรรษา ๓๑
วัด พรสวรรค์ ตำบล หนองบ่อ อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๗๐ โทรศัพท์ 0895010193
หนังสือสุทธิเลขที่ ๓๙/๒๕๒๘ ออกให้เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๓๔
ปัจจุบันดำรงตำเเหน่ง
          
๑) เจ้าอาวาสวัดพรสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๒
          ๒) รองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง พ.ศ. ๒๕๕๔
 
(❁´◡`❁)
๒. สถานะเดิม
ชื่อ-นามสกุล นายทศวร บุญถนอม
เกิด วันจันทร์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๑๓
บิดา ชื่อ นายเหว่า บุญถนอม
มารดา ชื่อ นางสุดใจ บุญถนอม
 บ้านดอนกลาง เลขที่ ๕๐ หมู่ ๑ ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
(❁´◡`❁)
 
 
๓. อุปสมบท
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ตรงกับวันอาทิตย์ เเรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะเเม

 วัดใหม่นพรัตน์ ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

โดยมี  พระธรรมพุทธิมงคล (สอิ้ง สิรินนฺโท ป.ธ.๘)             เป็นพระอุปัชฌาย์
        พระครูพิพิธพัฒนคุณ (เเบน ปุญฺญงฺกโร)               เป็นพระกรรมวาจาจารย์
        พระปลัดบุญยัง ฐานวโร                                   เป็นพระอนุสาวนาจารย์

 
(❁´◡`❁)
๔. วิทยฐานะ
      จบการศึกษาสายสามัญชั้นสูงสุด  ปริญญาตรี (พ.ธ.บ.)
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖  จาก  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
      จบการศึกษาพระปริยัติธรรมเเผนกธรรมชั้นสูงสุด นักธรรมชั้นเอก
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑  จาก   สำนักศาสนศึกษาวัดสองพี่น้อง
      จบการศึกษาพระปริยัติธรรมเเผนกบาลีชั้นสูงสุด เปรียญธรรม ๗ ประโยค


เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙  จาก   สำนักเรียนวัดปากน้ำ ภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร ฯ
(❁´◡`❁)

๕.เป็นพระอุปัชฌาย์  พ.ศ. ๒๕๕๑
      
 
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2530
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 7 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2539

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย