เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9073 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7361 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระอธิการไพศาล จุ่นคช

ฉายา
ธมฺมทีโป

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
50 ปี

E-mail
-

Line ID
0884523712

Facebook
พายุธรรม

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดกาญจนาราม

จำนวนเข้าดู : 53

ปรับปรุงล่าสุด : 9 กันยายน พ.ศ. 2565 17:55:27

ข้อมูลเมื่อ : 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 09:46:20

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติโดยสังเขป
พระอธิการไพศาล ธมฺมทีโป   อายุ ๔๙ ปี พรรษา ๑๐
ชื่อเดิม นายไพศาล จุ่นคช
เกิดวันพฤหัสบดี แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีชวด ตรงกับวันที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๑๕
ที่อยู่  วัดกาญจนาราม บ้านเลขที่ ๖หมู่ ๑๓ ตำบล หนองหญ้าไซ อำเภอ หนองหญ้าไซ จังหวัด สุพรรณบุรี
อุปสมบท
วัน ขึ้น ค่ำ เดือน ปี ตรงกับวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๕๕
วัด หนองไก่เหลือง ตำบลหนองประดู่อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
พระอุปัชฌาย์ พระครูศิริกาญจโภสา วัดหนองไก่เหลือง ตำบลนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
วิทยะฐานะ
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียน วชิรธรรมสาธิส พ.ศ. ๒๕๓๐
พ.ศ.๒๕๕๗ จบนักธรรมชั้นตรี
พ.ศ ๒๕๕๘ จบนักธรรมชั้นโท
พ.ศ.๒๕๕๙ จบนักธรรมชั้นเอก

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระอธิการ
ได้รับ พ.ศ. 2564

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2557
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2558
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2559

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2530
ร.ร วชิรธรรมสาธิต