เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระประเสริฐ ลาสีเกตุ

ฉายา
จนฺทโก

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
41 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 93

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 10:32:35

ข้อมูลเมื่อ : 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564 16:03:23

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ พระประเสริฐ จนฺทโก
สถานะเดิม
นายประเสริฐ นามสกุล ลาสีเกตุ
วิทยฐานะ ม.6 อาชีพ รับราชการ เชื้อชาติ ไทย สัญชาติไทย
สัญฐาน สูงล่ำ สีเนื้อ แทน ตำหนิ แผลเป็นหน้าผาก
บิดา นายบุญส่ง นามสกุล ลาสีเกตุ
มารดา นางสนอง นามสกุล บุญเมือง
เกิดวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๔๙๘
ภูมิลำเนา(บ้านเกิด)
๔๗ ม.๗ หมู่บ้านจิกรากข่า ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๗๐
ประวัติการอุปสมบท
อุปสมบทเมื่ออายุ 32 ปี ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา 09.45 น.
ณ จิกรากข่า ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
พระอุปัชฌาย์ พระครูโสภณสุวรรณาภรณ์ วัดจิกรากข่า ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
พระกรรมวาจาจารย์ พระครรชิต ปุณฺญาวโร จ.สุพรรณบุรี
พระอนุสาวนาจารย์ พระครูสมุห์ จวง จารุวณฺโณ คลองสิบหก ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
ปัจจุบันสังกัดวัดพระลอย เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
มัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 3 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.3 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี
อนุปริญญา ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี
ประวัติการศึกษาทางธรรม
นักธรรมชั้นตรี จากวัดฤกษ์บุญมี ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
นักธรรมชั้นโท จากวัดพระลอย ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
นักธรรมชั้นเอก จากวัดพระลอย ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี คณะจังหวัดสุพรรณบุรี

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปวส.
ปีที่จบ พ.ศ. 2548
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี