เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสำเริง บุญน้อย

ฉายา
สีตจิตฺโต

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
68 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 106

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 10:29:36

ข้อมูลเมื่อ : 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15:35:10

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ พระสำเริง สีตจิตฺโต
สถานะเดิม
นายสำเริง นามสกุล บุญน้อย
วิทยฐานะ ป.4 อาชีพ ทหารเกณฑ์ เชื้อชาติ ไทย สัญชาติไทย
สัญฐาน ล่ำ ใหญ่ สีเนื้อ ดำแดง ตำหนิ แผลเป็นที่นิ้วก้อยซ้าย
บิดา นายสงวน  นามสกุล บุญน้อย
มารดา นางเล็ก นามสกุล บุญน้อย
เกิด ตรงกับวันที่ 7 เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.2497
ภูมิลำเนา(บ้านเกิด)
  หมู่2 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯจังหวัดสุพรรณบุรี
ประวัติการอุปสมบท
อุปสมบทเมื่ออายุ 23 ปี ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2520 เวลา 09.47 น.
ณ วัดพระลอย ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
พระอุปัชฌาย์ พระครูสมุห์ สำรวย ขเวสโก วัดสำปะซิว ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองฯจังหวัดสุพรรณบุรี
พระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการทุเรียน ลชฺชิโต วัดพิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองฯจังหวัดสุพรรณบุรี
พระอนุสาวนาจารย์ พระอาจารย์ช้วน ธมฺมวโร วัดพระลอย ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯจังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัดวัดเมื่อบวช 5 มิถุนายน 2520 วัดพระลอย ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯจังหวัดสุพรรณบุรี
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบ่อพับ ตำบลบ่อพับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ประวัติการศึกษาทางธรรม
นักธรรมชั้นตรี จากวัดพระลอย ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯจังหวัดสุพรรณบุรี คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
นักธรรมชั้นโท จากวัดพระลอย ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯจังหวัดสุพรรณบุรี คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
นักธรรมชั้นเอก จากวัดพระลอย ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองฯจังหวัดสุพรรณบุรี คณะจังหวัดสุพรรณบุรี

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก