เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8359 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8873 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7205 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูธรรมธรชัยณรงค์ อุดม

ฉายา
อภินนฺโท

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
50 ปี

E-mail
mahachbkk@gmail.com

Line ID
0899749227

Facebook
เช ชินณรงค์

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนอภิธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระวินยาธิการ

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาส
เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ

จำนวนเข้าดู : 355

ปรับปรุงล่าสุด : 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 14:32:53

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 17:16:29

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตฺโต(พระครูธรรมธร)
ได้รับ พ.ศ. 2564

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2538
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2552

อภิธรรมบัณฑิต

จูฬอาภิธรรมิกตรี (จูฬตรี) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2539
จูฬอาภิธรรมิกโท (จูฬโท) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2539
จูฬอาภิธรรมิกเอก (จูฬเอก) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2540
มัชฌิมอาภิธรรมิกตรี (มัชฌิมตรี) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2540
มัชฌิมอาภิธรรมิกโท (มัชฌิมโท) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2542
มัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (มัชฌิมเอก) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2543
มหาอาภิธรรมิกตรี (มหาตรี) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2544
มหาอาภิธรรมิกโท (มหาโท) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2545
มหาอาภิธรรมิกเอก (มหาเอก) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2558

อภิธรรมมหาบัณฑิต

อภิธรรมกถิกตรี (กถิกตรี) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2541
อภิธรรมกถิกโท (กถิกโท) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2542
อภิธรรมกถิกเอก (กถิกเอก) ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2544

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย