เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสิริสุวรรณาภรณ์ วิสาธรรม

ฉายา
ภูริปญฺโญ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
62 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนบาลี
เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูสอนโรงเรียนการกุศลของวัด
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระปริยัตินิเทศก์
เป็นพระวินยาธิการ
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดคอกวัว
เป็นเจ้าคณะตำบลหนองโอ่งเขต 2

จำนวนเข้าดู : 230

ปรับปรุงล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 15:40:41

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 18:04:15

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติ
พระครูสิริสุวรรณาภรณ์
(สุรพล  ภูริปญฺโญ  วิสาธรรม)
เจ้าอาวาสวัดคอกวัว
พระครูสิริสุวรรณาภรณ์  นามสกุล  วิสาธรรม  เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่   ๒๙   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๐๔  บ้านเลขที่  ๑๒  หมู่ ๑  ตำบล  เวียงคำ  อำเภอ  กุมภวาปี  จังหวัด  อุดรธานี  เป็นบุตรคนที่ ๖ ของคุณพ่อเสาร์  คุณแม่ทองสี  วิสาธรรม อาชีพทำนา
บรรพชาอุปสมบท
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๕ ณ พัทธสีมาวัดศรีบุญเรือง  ตำบล  เวียงคำ  อำเภอ  กุมภวาปี  จังหวัด  อุดรธานี  โดยมี พระครูบุญญาภิสิทธิ์  เป็นพระอุปัชฌาย์  พระอธิการคำสิงห์  จนฺทปญฺโญ  เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์ประจักร  จกฺกวโร  เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 
การศึกษาสามัญ
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ณ โรงเรียนบ้านนาแบก  ต.เวียงคำ  อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี
การศึกษาทางธรรม
พ.ศ. ๒๕๒๕      สอบได้นักธรรมชั้นตรี     สหศึกษาบาลวัดอู่ทอง      อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๖      สอบได้นักธรรมชั้นโท     สหศึกษาบาลวัดอู่ทอง      อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๗      สอบได้นักธรรมชั้นเอก    สหศึกษาบาลวัดอู่ทอง      อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๘      สอบได้ประโยค ๑-๒       สหศึกษาบาลวัดอู่ทอง      อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๙      สอบได้ประโยค ป.ธ.๓     สหศึกษาบาลวัดอู่ทอง      อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๓      สอบได้ประโยค ป.ธ.๔     สำนักเรียนวัดนิมมารดี  ภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๔      สอบได้ประโยค ป.ธ.๕     ศาสนศึกษาวัดจันทร์  บางกรวย  จ.นนทบุรี
งานเผยแผ่
พ.ศ. ๒๕๒๘-พ.ศ.๒๕๔๓  เป็นวิทยากรอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน  ทั่วประเทศ ๑๖ โครงการ (๑๖ปี)
พ.ศ. ๒๕๒๘      เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  สหศึกษาพระบาลีวัดอู่ทอง  อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๙      เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี    สหศึกษาพระบาลีวัดอู่ทอง  อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๐       เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี    วัดบางปะกอก  เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๑       เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี    วัดบางปะกอก  เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๒      เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี    วัดบางปะกอก  เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๓      เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี    วัดบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๔      เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี    สำนักศาสนศึกษา วัดจันทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
- เป็นวิทยากรอบรมบาลีก่อนสอบ  วัดเฉลิมพระเกียรติ  จ.นนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๕      เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  สำนักศาสนศึกษา วัดจันทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
- เป็นวิทยากรอบรมบาลีก่อนสอบ  วัดเฉลิมพระเกียรติ  จ.นนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๖           เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  สำนักศาสนศึกษา  วัดจันทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๗      เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  สำนักศาสนศึกษา  วัดจันทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๘      เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  สหศึกษาพระบาลี  วัดอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
- เป็นครูใหญ่”โรงเรียนวัดอู่ทองวิทยา” แผนกสามัญศึกษา  วัดอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๙      เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  สหศึกษาพระบาลีวัดอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
- เป็นรองครูใหญ่”โรงเรียนวัดอู่ทองวิทยา” แผนกสามัญศึกษา วัดอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
            พ.ศ. ๒๕๔๐            เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  สหศึกษาพระบาลีวัดอู่ทองวัดอู่ทอง  อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
- เป็นรองครูใหญ่”โรงเรียนวัดอู่ทองวิทยา” แผนกสามัญศึกษา วัดอู่ทอง  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๑       เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี   สหศึกษาพระบาลีวัดอู่ทอง วัดอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
            พ.ศ. ๒๕๔๒           เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ศาสนศึกษาวัดโป่งน้อย  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
            พ.ศ. ๒๕๔๓      เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ศาสนศึกษาวัดคอกวัว อ.อู่ทอง           จ.สุพรรณบุรี
            พ.ศ. ๒๕๔๔      เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ศาสนศึกษาวัดคอกวัว อ.อู่ทอง          จ.สุพรรณบุรี
            พ.ศ. ๒๕๔๕      เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ศาสนศึกษาวัดคอกวัว อ.อู่ทอง          จ.สุพรรณบุรี
            พ.ศ. ๒๕๔๖       เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ศาสนศึกษาวัดคอกวัว อ.อู่ทอง          จ.สุพรรณบุรี
            พ.ศ. ๒๕๔๗      เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ศาสนศึกษาวัดคอกวัว อ.อู่ทอง          จ.สุพรรณบุรี
            พ.ศ. ๒๕๔๘      เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ศาสนศึกษาวัดคอกวัว อ.อู่ทอง          จ.สุพรรณบุรี
            พ.ศ. ๒๕๔๙       เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ศาสนศึกษาวัดคอกวัว อ.อู่ทอง          จ.สุพรรณบุรี
            พ.ศ. ๒๕๕๐       เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ศาสนศึกษาวัดคอกวัว  อ.อู่ทอง          จ.สุพรรณบุรี
            พ.ศ. ๒๕๕๑       เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ศาสนศึกษาวัดคอกวัว อ.อู่ทอง          จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๒      เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ศาสนศึกษาวัดคอกวัว อ.อู่ทอง          จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๓      เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ศาสนศึกษาวัดคอกวัว อ.อู่ทอง           จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๔      เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ศาสนศึกษาวัดคอกวัว อ.อู่ทอง          จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๕      เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ศาสนศึกษาวัดคอกวัว อ.อู่ทอง           จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๖      เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ศาสนศึกษาวัดคอกวัว อ.อู่ทอง          จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๗      เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ศาสนศึกษาวัดคอกวัว อ.อู่ทอง           จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๘      เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ศาสนศึกษาวัดคอกวัว   อ.อู่ทอง        จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๙      เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ศาสนศึกษาวัดคอกวัว   อ.อู่ทอง         จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๐       เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ศาสนศึกษาวัดคอกวัว   อ.อู่ทอง        จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๑       เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ศาสนศึกษาวัดคอกวัว   อ.อู่ทอง        จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๒      เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ศาสนศึกษาวัดคอกวัว  อ.อู่ทอง          จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๓      เป็นครูสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ศาสนศึกษาวัดคอกวัว  อ.อู่ทอง         จ.สุพรรณบุรี

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครู
ได้รับ พ.ศ. 2553
พระครูสิริสุวรรณาภรณ์
ได้รับ พ.ศ. 2553

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2525
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2526
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2527
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 5 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2534

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2514
โรงเรียนบ้านนาแบก