เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาโกมล ทารักษา

ฉายา
สติสมฺปนฺโน

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
49 ปี

E-mail
komltharaksa@gmail.com

Line ID
พระมหาโกมล ๑

Facebook
ม.มนต์ สติสมฺปนฺโน

คุณสมบัติ

เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ตำแหน่ง

เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภออำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

จำนวนเข้าดู : 88

ปรับปรุงล่าสุด : 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 15:21:49

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 22:16:48

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2533
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2533
เปรียญธรรม 4 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2536

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2539
โรงเรียนเชตุพนศึกษา
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2565
มจร.วัดไร่ขิง (กำลังศึกษาอยู่)