เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระขจรศักดิ์ ไชยโชติ

ฉายา
กิตฺติปญฺโญ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
26 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม

จำนวนเข้าดู : 164

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 10:27:57

ข้อมูลเมื่อ : 22 กันยายน พ.ศ. 2564 07:56:30

 
 
 
 

ประวัติ


พระขจรศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ

สถานะเดิม ชื่อ นายขจรศักดิ์ นามสกุล ไชยโชติ เกิดวันจันทร์ ขึ้น ๔ ค่ำเดือน ๗ ปี ชวด ตรงกับวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๙ บิดาชื่อ นายอดิศักดิ์ ไชยโชติ มารดาชื่อ นางกาลุน ไชยโชติ ภูมิลำเนา เลขที่ ๕๐ หมู่ ๒๓ หมู่บ้านกอก ตำบลไพรบึง   อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
อุปสมบท วันพฤหัสบดี แรม ๕ ค่ำ เดือน ๖ ปี วอก ตรงกับวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระอุปัชฌาย์ พระครูสุนทรสาครกิจ เจ้าคณะตำบลท่าไม้ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสาครเขมคุณ วัดอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระอนุสาวนาจารย์ พระมหาอานนท์ ภูริวฑฒโน วัดเจษฎาราม ตำบลมหาชัย อำเภอสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
วิทยฐานะ
สำเร็จการชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านโพง ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัด ศรีสะเกษ
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา ตำบลไพรบึง   อำเภอไพรบึง จังหวัด ศรีสะเกษ
สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดไพรบึง ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัด ศรีสะเกษ
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
งานการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม
พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นครูพระสอนศีลธรรม

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2555

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปีชัญญาศรีทวารวดี