เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9073 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7361 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสุดใจ พึ่งศรี

ฉายา
ฐานวีโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
63 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 52

ปรับปรุงล่าสุด : 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 17:45:57

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 19:59:39

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ พระสุดใจ สุชาโต ฉายา ฐานวีโร 
สังกัด  วัดทับผึ้ง ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จงสุพรรณบุรี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พระลูกวัด
สถานะเดิม ชื่อ  นาย สุดใจ พคึ่งศรี เกิดวันที่ ๐๓ กรกฏา ๒๕๐๒
บิดาชื่อ นาย จำปา พึ่งศรี     มารดาชื่อ นางจันทร์ สิทธิคำ
บ้านเลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อุปสมบท วันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ณ วัดทับผึ้ง ตำบลวังคน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
พระอุปัชฌาย์  พระครวิบูลนาคประทีป วัดเทับผึ้ง ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยฐานะ  พ.ศ.๒๕๑๕ มัธยมศึกษาตอนต้น วัดเชิงเลน จังหวัดสุพรรณบุรี
 

สังกัดที่วัด

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2515
วัดเชิงเลน