เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7296 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระปรีชา วงษ์สุวรรณ

ฉายา
ญาณิสฺสโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
29 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 26

ปรับปรุงล่าสุด : 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 11:59:48

ข้อมูลเมื่อ : 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 15:18:38

 
 
 
 

ประวัติ

พระปรีชา  ฉายา ญาณิสฺสโร
เกิดวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๖  บิดาชื่อนายสมาน มารดาชื่อ นางบุปผา
บ้านเลขที่ ๑๖๒ หมู่ ๔ ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
อุปสมบท
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ณ วัดโพธิ์เขียว ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
พระอุปัชฌาย์ พระครูอาทรธรรมประทีป  วัดจำปา
พระกรรมวาจารย์ พระครูปลัดณัฐวุฒิ วุฑฺฒิสาโร วัดจำปา
พระอนุสาวนาจารย์ พระครูโพธิวรารักษ์ วัดโพธิ์เขียว
วิทยฐานะ
สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ
พ.ศ. ๒๕๖๕ จบนักธรรมชั้นเอก
 
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2556

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 543
บ้านทุ่งดินดำ