เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสมหมาย ยิ้มย่อง

ฉายา
ฐิตสาโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
76 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 11

ปรับปรุงล่าสุด : 13 มกราคม พ.ศ. 2566 21:03:37

ข้อมูลเมื่อ : 13 มกราคม พ.ศ. 2566 21:03:37

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ  พระสมหมาย  ฉายา  ฐิตสาโร             .                                                  
อายุ  75  พรรษา  1  วิทยฐานะ  ประถมศึกษา       .                          
วัดดงรัง  ตำบลวังคัน  เขต  2  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี                                        
เลขหนังสือสุทธิ  48  /  2565  บัตรประชาชน  3720300243900               
ตำแหน่ง  พระลูกวัด                                                                                
สถานะเดิม  ชื่อ  นายสมหมาย  นามสกุล  ยิ้มย่อง                       
เกิดวันศุกร์  12  ค่ำเดือน  7  ปี  กุล  ตรงกับวันที่  3  เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ.  2489                       
บิดาชื่อ  นายมี  นามสกุล  ยิ้มย่อง  มารดาชื่อ  นางจอม  นามสกุล  ยิ้มย่อง                                             
ภูมิลำเนา  บ้านเลขที่  110  หมู่  11  ตำบลด่านช้าง  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี                                                
อุปสมบท  วันอาทิตย์  5  ค่ำเดือน  8  ปี  ขาล  ตรงกับวันที่  3  เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ.  2565
วัดทับผึ้ง  ตำบลวังคัน  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี                                                            
พระอุปัชฌาย์  พระครูวิบูลนาคประทีป  วัดทับผึ้ง  ตำบลวังคัน  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี                                                                                                              
พระกรรมวาจาจารย์  พระสมุห์ บรรเทิง  ถิรสีโล  วัดทับผึ้ง  ตำบลวังคัน  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี                                                                                                                   
พระอนุสาวนาจารย์  พระอธิการโกศล  กตสาโร   วัดกกซาง  ตำบลวังคัน  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี                                                                                                                   
วิทยฐานะ  พ.ศ.  2500  สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนนางบวช                      .                                  
งานปกครอง
สมณศักดิ์

สังกัดที่วัด

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2498
โรงเรียนนางบวช