เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8599 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9145 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7425 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสรวิชญ์ ศักดิ์ประเสริฐ

ฉายา
ธีรธมฺโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
29 ปี

E-mail
anzenamoon888@gmail.com

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 88

ปรับปรุงล่าสุด : 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 05:48:27

ข้อมูลเมื่อ : 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 05:39:06

 
 
 
 

ประวัติ


๑.สถานะเดิม
ชื่อ นายสรวิชญ์  นามสกุล ศักดิ์ประเสริฐ    เกิดวันที่ ๒๓  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
ณ บ้านเลขที่ ๑ แขวงพหลโยธิน เขต จตุจักร กรุงเทพฯ        
บิดาชื่อ นายสมบัติ  นามมารดา นางนัยนา
๒.บรรพชา
เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐                   ณ  วัดท่าขนุน
ตำบล ท่าขนุน. อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี นามพระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม
๓.อุปสมบท
เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐                ณ วัดท่าขนุน
ตำบล ท่าขนุน. อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี นามพระอุปัชฌาย์ พระครูวิลาศกาญจนธรรม
๔.วิทยะฐานะ
ทางโลกชั้นสูงสุด ปริญญาตรี           นักธรรมชั้น เอก                   

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2562

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก