เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8323 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7170 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

เทศกาลงานบุญประเพณี

วันเข้าพรรษา 2567

❖ ❖ วันที่  ๑๙ - ๒๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗  (ทำบุญเข้าพรรษา ๓ วัน) ❖ ❖
ขอเรียนเชิญเจริญพร… พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ  ❝ เ นื่ อ ง ใ น วั น เ ข้ า พ ร ร ษ า ❞
๏ กิจกรรมงานบุญ  🙇🙇🏻‍♀️
๏ ทำบุญตักบาตร  🍚🍚
๏ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์และสามเณร  🍲🍔
๏ หล่อเทียนจำนำพรรษา  🕯️🕯️
๏ ถวายผ้าอาบน้ำฝน  💧💧
๏ ทอดผ้าปาสามัคคี  🌿🌿
๏ แห่เทียนจำนำพรรษาเข้าสู่อุโบสถ  🕯️⛩️

๏ สำนักงานวัดสหกรณ์โฆสิตาราม  ☎️ ๐ ๓๔๘๕ ๗๔๙๖ ๚ะ๛
๏ งานกิจการประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญ และเผยแพร่กิจกรรม ๚ะ๛

วันที่จัดงาน : 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

โดย : วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

ที่อยู่ : ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

จำนวนเข้าดู : 23

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567 18:42:34

ข้อมูลเมื่อ : 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567 18:42:34

 
 
 
 

เทศกาลงานบุญประเพณี 10 อันดับ

ประเพณีสารทลาว

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู : 5614

งานปริวาสกรรม

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู : 2591

ปฏิบัติธรรมในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2565

ข้อมูลเมื่อ : 06-01-2565

เปิดดู : 2283

งานประเพณีทำบุญอัฐิรวมญาติ ประจำปี 2565

ข้อมูลเมื่อ : 18-04-2565

เปิดดู : 1985

งานประเพณีทิ้งกระจาดให้ทาน

ข้อมูลเมื่อ : 17-10-2564

เปิดดู : 1513

กำหนดการงานวัดท่าขนุน พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2566

เปิดดู : 1347

เทศกาลงานประจำปี 2567

ข้อมูลเมื่อ : 01-12-2566

เปิดดู : 1132

ยกช่อฟ้าอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

เปิดดู : 1084