เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8297 รูป
สามเณร
290 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8801 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7139 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดพรสวรรค์

แนะนำสถานที่
สถานที่ทำวัตรสวดมนต์ เจริญพระกัมมักฐาน เเละเดินจงกรม ได้เเก่
          **สถานที่เเรก คือ วิหารสิริมงคล  อันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์วัดพรสวรรค์ (หลวงพ่อใหญ่สมปรารถนา) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธานุสรณ์ในคราวฉลองพระพุทธชยันตรี ๒,๖๐๐ พระพุทธศาสนา
          **สถานที่ที่สองคือ วิหารตรีมุข ๑๐๘ ปี (หลวงพ่อพระครูพลอย ฐิตธมฺโม องค์ปฐมเจ้าอาวาส) 
สถานที่เดินธุดงค์ ได้เเก่
          **บริเวณรอบเขตกำเเพงวัดพรสวรรค์
สถานที่ปลงอสุภกัมมัฏฐาน 
          **ป่าช้าวัดพรสวรรค์
 

บรรยากาศ

เงียบสงบ
ต้นไม้-ป่าไม้ร่มรื่น

แนวปฏิบัติ

มหาสติปัฏฐานภาวนา
การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
อานาปานสติ
ยุบหนอพองหนอ
สัมมาอะระหัง

พระอาจารย์/อาจารย์สอนปฏิบัติ
อาจารย์พระมหาทศวร กิตฺติวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดพรสวรรค์ รองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง

วัน เวลา ปฏิบัติธรรม
ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ มกราคม 
 

รับผู้มาปฏิบัติธรรม
รับผู้ปฏิบัติธรรมได้สูงสุด
รับพระภิกษุสามเณร
รับแม่ชี
รับชาย
รับหญิง
ติดต่อสำนักปฏิบัติธรรม
Line
-
Facebook
-
เว็บไซต์
-
มือถือ
0895010193
โทรศัพท์
-
โทรสาร
-
อีเมล์
-

โดย : วัดพรสวรรค์

ที่อยู่ : ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 227

ปรับปรุงล่าสุด : 13 มีนาคม พ.ศ. 2565 22:45:47

ข้อมูลเมื่อ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2565 22:40:30

 
 
 
 

สำนักปฏิบัติธรรม 10 อันดับ

วัดประตูสาร

โดย วัดประตูสาร

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2565

เปิดดู : 218

วัดคลองขอม

โดย วัดคลองขอม

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

เปิดดู : 106

วัดสาลี

โดย วัดสาลี

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2565

เปิดดู : 154

ปฏิบัติธรรมประจำวันอาทิตย์

โดย วัดห้วยเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 23-12-2566

เปิดดู : 135