เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดพรสวรรค์

แนะนำสถานที่
สถานที่ทำวัตรสวดมนต์ เจริญพระกัมมักฐาน เเละเดินจงกรม ได้เเก่
          **สถานที่เเรก คือ วิหารสิริมงคล  อันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์วัดพรสวรรค์ (หลวงพ่อใหญ่สมปรารถนา) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธานุสรณ์ในคราวฉลองพระพุทธชยันตรี ๒,๖๐๐ พระพุทธศาสนา
          **สถานที่ที่สองคือ วิหารตรีมุข ๑๐๘ ปี (หลวงพ่อพระครูพลอย ฐิตธมฺโม องค์ปฐมเจ้าอาวาส) 
สถานที่เดินธุดงค์ ได้เเก่
          **บริเวณรอบเขตกำเเพงวัดพรสวรรค์
สถานที่ปลงอสุภกัมมัฏฐาน 
          **ป่าช้าวัดพรสวรรค์
 

บรรยากาศ

เงียบสงบ
ต้นไม้-ป่าไม้ร่มรื่น

แนวปฏิบัติ

มหาสติปัฏฐานภาวนา
การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
อานาปานสติ
ยุบหนอพองหนอ
สัมมาอะระหัง

พระอาจารย์/อาจารย์สอนปฏิบัติ
อาจารย์พระมหาทศวร กิตฺติวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดพรสวรรค์ รองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง

วัน เวลา ปฏิบัติธรรม
ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ มกราคม 
 

รับผู้มาปฏิบัติธรรม
รับผู้ปฏิบัติธรรมได้สูงสุด
รับพระภิกษุสามเณร
รับแม่ชี
รับชาย
รับหญิง
ติดต่อสำนักปฏิบัติธรรม
Line
-
Facebook
-
เว็บไซต์
-
มือถือ
0895010193
โทรศัพท์
-
โทรสาร
-
อีเมล์
-

โดย : วัดพรสวรรค์

ที่อยู่ : ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 118

ปรับปรุงล่าสุด : 13 มีนาคม พ.ศ. 2565 22:45:47

ข้อมูลเมื่อ : 13 มีนาคม พ.ศ. 2565 22:40:30

 
 
 
 

สำนักปฏิบัติธรรม 10 อันดับ

สวดมนต์ปฏิบัติธรรม

โดย วัดบัลลังก์

ข้อมูลเมื่อ : 16-02-2566

เปิดดู : 54

วัดใหม่ศรีทองคำ

โดย วัดศรีทองคำ

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2566

เปิดดู : 24

การสวดมนต์ทำวัตร

โดย วัดหนองกระถิน

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

เปิดดู : 74

วัดอัมพวนาราม

โดย วัดอัมพวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2565

เปิดดู : 118

วัดดงรัง

โดย วัดดงรัง

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู : 365

วัดเขาสวรรค์

โดย วัดเขาสวรรค์

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู : 41

การทำวัตรสวดเจริญพระพุทธมนต์

โดย วัดโค้งบ่อแร่

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

เปิดดู : 257