เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8689 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9236 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7509 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ปูชนียวัตถุสถาน

วิหารพระครูวิธานสุวรรณกิจ(อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองอีเปาะ)

รายละเอียด

ประวิติความเป็นมา
พระครูวิธานสุวรรณกิจ(หลวงพ่อต้อย สุทสฺสี) อายุ ๙๕ ปี ๗๕ พรรษา

อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองอีเปาะ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานะเดิมชื่อ นายต้อย นามสกุล แสนสี เกิดปีกุน วันที่๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๔๖๔(ชาติพันธุ์เชื้อสายลาวครั่ง)
บิดา นายจันทร์ แสนสี
มรรดา นางศรี ธรรมศร
บ้านเลขที่-หมู่๕ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
อุปสมบท วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๗
ณ.พัทธสีมา วัดม่วงคัน
อุปัชฌาย์ พระอธิการเต๊ะ อธิมุตฺโต พระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์ว่อง กตปุญฺโญ พระอนุสาวนาจารย์ พระอาจารย์ชุ่ม จนฺทสาโร วัดม่วงคัน จังหวัด อ่างทองวิทยฐานะ ทางโลก พ.ศ.๒๔๗๒ สำเร็จวิชาสามัญศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่๔ โรงเรียนวัดกำมะเชียร อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี   วิทยฐานะ ทางธรรม พ.ศ.๒๔๓๓ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก ที่วัดกำมะเชียร สำนักเรียนเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี                                                       
ด้านงานปกครองคณะสงฆ์                                                                                                                                                 พ.ศ.๒๕๐๒ เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองอีเปาะ                                                                                                                          พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นพระกรรมวาจาจารย์                                                                                                                              พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นเจ้าคณะตำบลองค์พระ                                                                                                                         พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นพระอุปัชฌาย์                                                                                                                                   พ.ศ.๒๕๓๕  ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นตรี ราชทินนาม พระครูวิธานสุวรรณกิจ                                     พ.ศ.๒๕๔๖   เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลองค์พระ                                                                                                          พ.ศ.๒๕๔๘   ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลชั้นโท ราชทินนามเดิม

พ.ศ.๒๕๕๓    ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลชั้นเอก ราชทินนามเดิม                                                 
 
มรณะภาพวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๓๐ น.   อายุ ๙๕ ปี ๗๕ พรรษา ๔เดือน ๑๒ วัน

โดย : วัดหนองอีเปาะ

ที่อยู่ : ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 979

ปรับปรุงล่าสุด : 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 22:38:12

ข้อมูลเมื่อ : 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 16:54:49

 
 
 
 

ปูชนียวัตถุสถาน 10 อันดับ

พระพุทธมหามงคลสุพรรณมาศ

โดย : วัดหนองกระถิน

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

เปิดดู : 420

มหาธาตุเจดีย์ศรีวิริยคุณ

โดย : วัดโค้งบ่อแร่

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2565

เปิดดู : 75

พระหยกศรีรัตนชัยสิทธิ

โดย : วัดกองเงินเชตะวัน

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

เปิดดู : 53

อุโบสถ

โดย : วัดไผ่สามตำลึง

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2565

เปิดดู : 31

พิพิธภัณฑืพื้นบ้านวัดท่าพูด

โดย : วัดท่าพูด

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2565

เปิดดู : 39

พระจุฬามณีเจดีย์

โดย : วัดท่าพูด

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2565

เปิดดู : 45

วิหาร

โดย : วัดท่าพูด

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2565

เปิดดู : 245