เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8328 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8834 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ฐานข้อมูลวัด

พระราชวชิรโมลี

รองเจ้าคณะภาค,14

พระสุพรรณวชิราภรณ์

เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดดอนเจดีย์

มหานิกาย

พระพิพัฒน์ศึกษากร (พนม)

เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

วัดบางช้างเหนือ

มหานิกาย

พระมงคลพัฒนาภรณ์

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร

วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

มหานิกาย

พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์

รองเจ้าคณะจังหวัด

วัดพระลอย

มหานิกาย

พระโสภณกาญจนาภรณ์

รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

มหานิกาย

พระราชวิสุทธาภรณ์ (ทองดำ)

รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร

มหานิกาย

พระมหาวิสูตร

รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

วัดเทวสังฆาราม

มหานิกาย

พระศรีวิสุทธิวงศ์

รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

มหานิกาย

พระครูธรรมสารรักษา

รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดบรรหารแจ่มใส

มหานิกาย

พระครูโสภณคุณาธาร สิงห์โต

รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

วัดสาลี

มหานิกาย

พระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ

รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร

วัดโกรกกราก

มหานิกาย

วัดดงเกตุ

ต.สามพราน อ.สามพราน

จ.นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-08-2566

เปิดดู 1101 ครั้ง

วัดท่าข้าม

ต.ท่าข้าม อ.สามพราน

จ.นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

เปิดดู 503 ครั้ง

วัดเดชานุสรณ์

ต.ยายชา อ.สามพราน

จ.นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-04-2566

เปิดดู 1810 ครั้ง

วัดโคกขาม

ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-11-2564

เปิดดู 1052 ครั้ง

วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-05-2567

เปิดดู 2454 ครั้ง

วัดบางช้างใต้

ต.บางช้าง อ.สามพราน

จ.นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2567

เปิดดู 1066 ครั้ง

วัดสรรเพชญ

ต.ยายชา อ.สามพราน

จ.นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

เปิดดู 1107 ครั้ง

วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม

ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน

จ.นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

เปิดดู 2248 ครั้ง

วัดเพลินเพชร

ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน

จ.นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-12-2566

เปิดดู 4355 ครั้ง

วัดนครชื่นชุ่ม

ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน

จ.นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-12-2565

เปิดดู 1301 ครั้ง

วัดดอนหวาย

ต.บางกระทึก อ.สามพราน

จ.นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-03-2566

เปิดดู 1533 ครั้ง

วัดมโนธรรม (หนองสะแกรวม)

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

จ.กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

เปิดดู 2145 ครั้ง

วัดบางปิ้ง

ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-04-2567

เปิดดู 2441 ครั้ง

วัดศรีบูรณาวาส

ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2567

เปิดดู 752 ครั้ง

วัดคลองครุ

ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-09-2564

เปิดดู 648 ครั้ง

วัดทองธรรมิการาม

ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-01-2567

เปิดดู 2756 ครั้ง

วัดป้อมวิเชียรโชติการาม

ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-01-2567

เปิดดู 3256 ครั้ง

วัดเทพนรรัตน์

ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร

จ.สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-03-2566

เปิดดู 1503 ครั้ง

วัดท่าไม้

ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-09-2564

เปิดดู 626 ครั้ง

วัดบางยาง

ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-10-2564

เปิดดู 733 ครั้ง

วัดท่ากระบือ

ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2566

เปิดดู 1837 ครั้ง

วัดอ่างทอง

ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-05-2567

เปิดดู 2037 ครั้ง

วัดดอนไก่ดี

ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-03-2567

เปิดดู 5154 ครั้ง

วัดคลองมะเดื่อ

ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2567

เปิดดู 1790 ครั้ง

วัดท่าเสา

ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-06-2567

เปิดดู 3486 ครั้ง

วัดราษฎร์บำรุง

ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2567

เปิดดู 3061 ครั้ง

วัดสุวรรณรัตนาราม

ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2567

เปิดดู 1952 ครั้ง

วัดเกษตรพันธาราม

ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

เปิดดู 2455 ครั้ง

วัดอ้อมน้อย

ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-03-2566

เปิดดู 6923 ครั้ง

วัดนางสาว

ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-02-2566

เปิดดู 1310 ครั้ง

1,647 รายการ / 55 หน้า
49
50
51
52
53
54
55