เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี

รหัสวัด
2710113013

ชื่อวัด
วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 10 เดือน กันยายน ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
5

หมู่ที่
12

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านเก่า

เขต / อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71000

เนื้อที่
36 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
081-9819206 096-8793951

โทรศัพท์
-

Fax
-

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 463

ปรับปรุงล่าสุด : 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 23:06:58

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 17:45:28

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี
วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี
สภาพฐานะและที่ตั้งวัด
วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี  ตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี และเป็นวัดชายแดนไทย-เมียนมา  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้ขึ้นทะเบียนวัดเมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2542 ได้รับรองสภาพวัดเมื่อวันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2549 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2552  โดยมีนางสาวจินตนา  ติงธนาธิกุล เป็นผู้ขอสร้างวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี และเป็นประธานผู้อุปถัมภ์วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี
 
อาณาเขต

ทิศเหนือ          จดโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน

ทิศใต้              จดสระน้ำ

ทิศตะวันออก    จดภูเขา

ทิศตะวันตก      จดถนนสาธารณประโยชน์

 

ทรัพย์สินของวัด

          อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถ พระมหาเจดีย์ ศาลาการเปรียญ  หอฉัน  หอสวดมนต์  หอระฆัง ศาลาธรรมสังเวช เมรุ  กุฎิสงฆ์   กุฏิเจ้าอาวาส  มณฑปเจ้าแม่กวนอิม  โรงครัว   และห้องน้ำ-ห้องสุขา 
 
          ประวัตความเป็นมา
          วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรีแห่งนี้  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2482  ได้ฟังมาว่า เดิมทีเริ่มเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆ มีพระผู้เฒ่าเป็นเจ้าสำนักดูแลวัดมา เดิมทีชาวบ้านเรียกว่าสำนักสงฆ์พงษ์สวรรค์รัตนคีรี   ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2542 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี เพราะได้พบบ่อน้ำพุร้อน  เนื่องจากมีบ่อน้ำพุร้อนในบริเวณหมู่บ้านแห่งนี้  และที่ตั้งวัดอยู่บนเขา ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี  จนถึงปัจจุบัน
ในพ.ศ. 2533 พระสมชาย  ทีปธมโม  ดำรงตำแหน่ง  รักษาการเจ้าอาวาส ต่อมาในปี พ.ศ.2542  ได้รับแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ให้ พระใบฎีกาสมชาย  ทีปธมโม     (พระครูประทีปกาญจนธรรม)     ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี  ท่านได้ก่อสร้างวัด พัฒนาวัดมีเสนาสนะต่างๆ เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ โดยได้รับการ  บริจาคปัจจัยจากศิษยานุศิษย์ สาธุชนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย     
กล่าวได้ว่าท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาวัดพุน้ำร้อนฯ ให้เป็นวัดที่สมบูรณ์มีพร้อมทุกอย่างในยุคสมัยนี้  เมื่อพุทธศักราช 2547 ด้วยการที่ท่านเป็นพระนักพัฒนา ที่ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  จึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นโท ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ 
“พระครูประทีปกาญจนธรรม” และใน พ.ศ. 2554  ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้น เอก จนถึงปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ในการสร้างวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี
  1. เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธและเพื่อเป็นพุทธบูชา
  2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป
  3. เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาแก่เยาวชน และเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ
  4. เพื่อเป็นการส่งเสริม จรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญถาวรมั่นคงต่อไป
  5. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามสำหรับพุทธศาสนิกชนสองฝั่งทั้งไทย-พม่า
  6. เพื่อเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างชายแดนไทย-พม่า เพราะวัดพุน้ำร้อนห่างจาก ประเทศพม่า เพียง 4 กิโลเมตรเท่านั้น

          การศึกษา และ การสาธารณสงเคราะห์

วัดได้ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา คือ เปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  ตั้งแต่พุทธศักราช 2545  และวัดนี้ได้ส่งพระภิกษุสามเณร เข้าสอบธรรมสนามหลวงมาโดยตลอดทุกปี
ทางวัดได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ในระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาทุกปี สำหรับวันธรรมสวนะ หรือวันสำคัญทางพุทธศาสนา ทางวัดได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลและประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดมาเป็นประจำ

          การบริหาร และการปกครอง

          ได้ดำเนินการปกครองภายในวัด ตามพระวินัย ระเบียบข้อบังคับ กฎหมายคณะสงฆ์ กฎมหาเถระสมาคม และมีคณะกรรมการการบริหาร คณะกรรมการวัด ไวยาวัจกร เลขานุการวัด ช่วยบริหารงานวัด

รายนามเจ้าอาวาส

รูปที่ 1  ไม่ทราบนาม (แต่อยู่ก่อน2525)
รูปที่ 2  พระอธิการบุญยิ่ง  อภิปุญโญ      พ.ศ. 2525-2530
รูปที่ 3  พระครูประทีปกาญจนธรรม        พ.ศ.2533-ปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : วิสุงคามสีมา (403.13 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : หนังสือรับรองสภาพวัด (321.96 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : ตราตั้งเจ้าอาวาส (1.26 mb)

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระครูประทีปกาญจนธรรม ทีปธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ปฏิทินงานกุศล บ...

วันที่จัดงาน : 01-01-2565

เปิดดู 63 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระมหาเจดีย์พระ...

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2565

เปิดดู 78 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น