เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8521 รูป
สามเณร
318 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9054 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7340 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดแก่งหลวง

รหัสวัด
2710111001

ชื่อวัด
วัดแก่งหลวง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
บ้านแก่งหลวง

เลขที่
66

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
กาญจนบุรี-ด่านมะขามเตี้ย

แขวง / ตำบล
เกาะสำโรง

เขต / อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71000

เนื้อที่
43 ไร่ 0 งาน 3 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 682

ปรับปรุงล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 13:20:12

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 17:19:24

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดแก่งหลวง
 วัดแก่งหลวง ตั้งอยู่ที่บ้านแก่งหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๓-๐-๓ไร่ (ส.ค.๑ เลขที่ ๙๑)วัดแก่งหลวงตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘
การบริหารการปกครองมีเจ้าอาวาส ดังนี้
๑.พระครูเหมะ จารุวํโส ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๕๑๗
๒.พระครูกาญจนสีลาภรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๕
๓.พระอธิการบุญช่วย กาญจโน ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕..-ปัจจุบัน
ด้านการศึกษา
มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๐
ปูชนีวัตถุ
๑.พระประธานอุโบสถ
๒.เจดีย์มณีกาญจน์ เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕...
ด้านก่อสร้าง
๑.อุโบสถ              กว้าง  ๗ เมตร  ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๖   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
๒.ศาลาการเปรียญ  กว้าง ๑๓ เมตร  ยาว ๒๖ เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๘  เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
๓.หอสวดมนต์        กว้าง  ๘ เมตร  ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อปี  พ.ศ.๒๕๒๒  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔.กุฎิสงฆ์              จำนวน ๓ หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
๕.ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน ๑หลัง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

รายการพระ

พระอธิการบุญช่วย กาญฺจโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

พระออด จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระศักดิ์ชัย กิตฺติปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระวัชรินทร์ ธมฺมวชิโร

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระธนวัฒน์ วณฺณโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระสุพร จิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระจักรี จกฺกวโร

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

นายวิชิต ศรีสวัสดิ์

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด