เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดห้วยนาคราช

รหัสวัด
02710606003

ชื่อวัด
วัดห้วยนาคราช

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ทุ่งทอง

เขต / อำเภอ
ท่าม่วง

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71110

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 268

ปรับปรุงล่าสุด : 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 09:19:24

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 14:42:58

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดห้วยนาคราช เป็นวัดราษฎร์มหานิกาย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จัดตั้งเมือวันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2510 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2516 ปัจจุบันพระปลัดไล้ จตตะปาโล เป็นเจ้าอาวาส เอกลักษณ์ของวัดคือ มีบาตรแสตนเลสใหญ่ที่สุดในโลก มีอุทยานนาคราช
 
ซึ่งเป็นสถานท่พักผ่อนหย่อนใจ และเลี้ยงปลาภายในวัด นอกจากนี้ ยังจัดทำโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 มีต่อเงินต่อทอง
 
ซึ่งเป็นของดีอำเภอท่าม่วง ของกลุ่มงานศิลปกรรมวัดห้วยนาคราช มีวัตถุมงคลรุ่นต่างๆ ไว้ให้ประชาชน ได้เข้าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว เช่น พระท่ากระดานกรุเก่าศรีสวัสดิ์ ฯลฯ

รายการพระ

พระอธิการสมศักดิ์ พุทฺธธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระพุษณุ ชินนาโค

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระเวก ทนฺตนาโค

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระทศพร ฐานธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

พระสมศักดิ์ เขมสุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น