เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดไทรย์

รหัสวัด
02720208001

ชื่อวัด
วัดไทรย์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2443

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 08 เดือน สิงหาคม ปี 2557

ที่อยู่
บ้านวัดไทรย์

เลขที่
๒๘

หมู่ที่

ซอย
วัดไทรย์-ป่าสะแก

ถนน
ท่าช้าง-ด่านช้าง

แขวง / ตำบล
หัวเขา

เขต / อำเภอ
เดิมบางนางบวช

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72120

เนื้อที่
๑๕ ไร่ ไร่ ๓ งาน งาน ๕๓ ตารางวา ตารางวา

มือถือ
089-910-4326

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 436

ปรับปรุงล่าสุด : 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 10:05:14

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 12:11:20

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

           วัดไทรย์ ตั้งอยู่เลขที่ 28 บ้านวัดไทรย์ หมู่ที่ 4 ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ จดคลองกระเสียว ทิศตะวันออก จดคลองสาธารณะ ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะ มีอุโบสถ กว้าง  5.50 เมตร ยาว 11.50 เมตร สร้าง พ. ศ. 2501 เป็นอาคารไม้ มีอุโบสถหลังใหม่ สร้าง เสร็จเมื่อ พ.ศ 2557 กว้าง 10 เมตรยาว 15 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีศาลาการเปรียญกว้าง 19 เมตร ยาว 32 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ 2502 เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก, หอสวดมนต์กว้าง 19 เมตร ยาว 32 เมตร สร้างเมื่อ พศ. 2510 เป็นอาคารไม้ มีกุฏิสงฆ์ จำนวน 6 หลัง เป็นอาคารไม้ 4 หลัง คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 หลัง มีศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 12 เมตรยาว 26 เมตร สร้างเมื่อ พศ. 2543 คานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีฌาปนสถาน 1 หลัง มีปูชนียวัตถุ คือพระประธานประจำอุโบสถ พร้อมพระอัครสาวก
            ตั้งเมื่อ พศ. 2443 เดิมเคยเป็นวัดสมัยอยุธยา เสื่อมสภาพไปโดยไม่เหลืออะไร ผู้ดำเนินการก่อสร้างวัดคือ นายพรั่ว,นายเจียก ขาวเงิน, นายยวง นายไสว สุขสําราญ มีผู้อุปการะคุณต่อวัด คือนายประเทือง คชกูล,นายที สุขสำราญ,นายทองหล่น พวงมาลี ได้บริจาคบ้านเพื่อใช้ไม้สร้างกุฏิสงฆ์ และได้รับการอุปถัมภ์จากราษฎรบ้านวัดไทรย์ มาโดยตลอด มีเจ้าอาวาส รูปที่ 1 พระห่อ พ.ศ 2488 รูปที่ 2 พระจ้อย พ.ศ 2493 รูปที่ 3 พระเชวง พ. ศ. 2509 รูปที่ 4 พระครูส่วน สิริธมฺโม พ. ศ. 2514 รูปที่ 5 พระมหาอรรถชัย มหาอตฺโถ พ. ศ. 2530
รูปที่ 6 พระสมประสิทธิ์ กตปุญฺโญ  พ. ศ. 2541 รูปที่ 7 พระสำอาง  พ.ศ 2543 รูปที่ 8 พระอธิการยงยุทธ อติสโย พ. ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระทรงพล เขมธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฎิทินงานทำบุญวัดไทรย์

ข้อมูลเมื่อ : 22-03-2565

เปิดดู 46 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานบุญประเพณี ม...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 31 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานในโบสถ...

ข้อมูลเมื่อ : 26-03-2565

เปิดดู 163 ครั้ง

หลวงพ่อขาว

ข้อมูลเมื่อ : 26-03-2565

เปิดดู 68 ครั้ง

หลวงพ่อดำ

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2565

เปิดดู 109 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

การได้เกิดมาเป็...

ข้อมูลเมื่อ 22-03-2565

เปิดดู 135 ครั้ง

สาระธรรม

พุทธวจนะ

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2565

เปิดดู 58 ครั้ง

สื่อมีเดีย

พุทธวจนะ

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2565

เปิดดู 120 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

สำนักปฏิบัติธรรมวัดไทรย์

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

โฉนดที่ธรณีสงฆ์วัดไทรย์

ข้อมูลเมื่อ : 22-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น