เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดใหม่หนองนา

รหัสวัด
02720214003

ชื่อวัด
วัดใหม่หนองนา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 20 เดือน เมษายน ปี 2508

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 14 เดือน กันยายน ปี 2564

ที่อยู่
บ้านหนองนา

เลขที่
108

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองกระทุ่ม

เขต / อำเภอ
เดิมบางนางบวช

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72120

เนื้อที่
6 ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 124

ปรับปรุงล่าสุด : 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 23:22:49

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 12:06:19

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

     วัดใหม่หนองนา แต่เดิมชื่อ วัดศรีสุพรรณ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสุขตาจีบ ต่อมาได้มีการย้ายมาก่อตั้งวัดใหม่ที่ชุมชนบ้านหนองนา ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2508 โดยมีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาร่วมก่อตั้งวัดขึ้นที่บริเวณชุมชนบ้านหนองนาแห่งนี้ และได้ตั้งชื่อตามชุมชนที่อยู่ว่า “วัดใหม่หนองนา” ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 108 หมู่ 6 ตำบล หนองกระทุ่ม อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี ทิศเหนือ จดที่เอกชน ทิศใต้ จดทางสาธารณะ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก จดที่เอกชน โดยมีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาร่วมก่อตั้งวัด ดังนี้ 1.นาย วอน กาฬภักดี ได้ร่วมถวายที่ดินจัดตั้งวัดจำนวน 6 ไร่กว่า (ไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจน) 2.นาย ฟอง พูนเพิ่ม 3.นาย บุญธรรม ภูฆัง 4.นาย คูณ พูนเพิ่ม 5.นาย โส แก้วกาลไร่ และญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างวัดใหม่หนองนา ซึ่งมีสิ่งก่อสร้างในปี พ.ศ.2508 ได้แก่ หอระฆัง กุฏิสงฆ์ ปี พ.ศ.2535 ได้แก่ เมรุ และในปี พ.ศ.2559-2564 ได้แก่ โบสถ์.
     ลำดับการจัดการดูแลตั้งแต่เริ่มก่อ วัดใหม่หนองนา ของเจ้าอาวาส มีดังนี้
1.พระอาจารย์ จวน ขอพึ่ง พ.ศ. 2508-2528
2.พระอาจารย์ น้อม ทองนวล พ.ศ. 2528-2540
3.พระอาจารย์ เนตร (ไม่ทราบนามสกุล) พ.ศ. 2540-2546
4.พระอาจารย์ ธูป ชุมทอง พ.ศ. 2546-2551
5.พระอาจารย์ อนันท์ (ไม่ทราบนามสกลุ) พ.ศ. 2551-2553
6.พระอธิการ ณรงค์ ฐานจาโร พ.ศ. 2554-ปัจจุปัน 

ผู้ให้ข้อมูล นาย ณัฐพงศ์ รีจ่อร
มัคทายก/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการณรงด์ ฐานจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระอนุรักษ์ อนุรกฺโข

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดใหม่หนองนา

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 60 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ประเพณีปีใหม่วั...

วันที่จัดงาน : 01-01-2565

เปิดดู 27 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานอุโบสถ...

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 24 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดใหม่หนองนา

ข้อมูลเมื่อ 08-02-2565

เปิดดู 79 ครั้ง

สาระธรรม

ผู้มีสติย่อมเจริญทุกเมื่อ

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 47 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ใจบริทธิ์หาได้จ...

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 27 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

พระอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทานรอยยิ้ม

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565