เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8323 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7170 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสังโฆสิตาราม

รหัสวัด
02720414002

ชื่อวัด
วัดสังโฆสิตาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 25 เดือน มีนาคม ปี 500

ที่อยู่
บ้านสังโฆ

เลขที่
139

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
วัดดาว

เขต / อำเภอ
บางปลาม้า

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72150

เนื้อที่
18 ไร่ - งาน 36 ตารางวา

มือถือ
085-538-0840

จำนวนเข้าดู : 477

ปรับปรุงล่าสุด : 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 16:59:00

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 06:35:57

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดสังโฆสิตาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๙ บ้านสังโฆ หมู่ที่ ๕  ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดมหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๖๐ ตารางวา ตั้งเมือ พ.ศ.๒๔๔๖ เดิมชื่อวัดสังโฆ ไม่ปรากฎประวัติผู้สร้าง แต่ภายหลังสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(จวน) ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะมณฑลราชบุรี ได้ประทานเพิ่มเติมชื่อ วัดสังโฆสิตาราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม รูปที่่ ๑ พระกลับ รูปที่๒ พระขวัญ รูปที่ ๓ พระมุย รูปที่๔ พระเปลี่ยน รูปที่๕ พระเผ็ด รูปที่๖ พระนนท์ รูปที่ ๗ พระองุ่น รูปที่ ๘ พระทอง รูปที่ ๙ พระศรี รูปที่ ๑๐ พระตัว รูปที่ ๑๑ พระครูโฆสิตธรรมสาร รูปที่ ๑๒ พระครูอุดมธรรมโฆสิต รูปที่ ๑๓ พระปลัดสมคิด รูปที่ ๑๔ พระครูโฆสิตธรรมรักษ์ รูปที่ ๑๕ พระอธิการ นาวิน อนงฺคโณ รูปปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่ พ.ศ.๒๔๘๐ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการนาวิน อนงฺคโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-04-2566

พระเต่ง ปญฺญาทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-01-2565

พระธีรวัจน์ อภิธีโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-01-2565

พระอาคม อาทโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-01-2565

พระสมาน สมาโน

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-01-2565

พระสงบ คุณงฺกโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-01-2565

พระสมพงศ์ สมวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-01-2565

พระถิรวัฒน์ ฐิตมโน

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-01-2565

พระอาทร อาทโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-01-2565

พระมานิตย์ มานิโต

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-01-2565

พระมนัส เทวธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-01-2565

พระสิทธิ์ ทีปวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-01-2565

พระสมบัติ สมจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

วัดสังโฆสิตาราม

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 107 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ตักบาตรเทโว

วันที่จัดงาน : 11-10-2565

เปิดดู 57 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ประประธานประจำอ...

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 96 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดสังโฆสิตาราม

ข้อมูลเมื่อ 07-03-2565

เปิดดู 95 ครั้ง

สาระธรรม

ข้อคิด

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 247 ครั้ง

สื่อมีเดีย

กราบขอพรองค์หลว...

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 65 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดสังโฆสิตาราม

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

ที่ตั้งวัด

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

สืบสารประเพณีสงการต์

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด