เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8684 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9231 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดดอนไฟไหม้

รหัสวัด
02720908007

ชื่อวัด
วัดดอนไฟไหม้

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 09 เดือน มีนาคม ปี 2465

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 04 เดือน กรกฎาคม ปี 2529

ที่อยู่
บ้านดอนไฟไหม้

เลขที่
31

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านดอน

เขต / อำเภอ
อู่ทอง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72160

เนื้อที่
18 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา

Line
Phakhupalad Sayan

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
086 - 0291 - 923

อีเมล์
ais698512@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข

จำนวนเข้าดู : 403

ปรับปรุงล่าสุด : 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 10:49:36

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 21:03:51

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดดอนไฟไหม้
วัดดอนไฟไหม้ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา
อาณาเขต ทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันตก จดที่เอกชน
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นอาคารเหล็กเสริมคอนกรีต
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖
กุฏิสงฆ์จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง และตึก ๑ หลัง
วิหาร กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๓ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘
ปูชนียวัตถุมีพระประธานประจำอุโบสถ
วัดดอนไฟไหม้ ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๕
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๙
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร
การบริหารและการปกครอง เท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระบู่ พ.ศ.๒๔๖๕
รูปที่ ๒ พระประทีป อคฺควํโส พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๓๖
รูปที่ ๓ พระจันทร์ อภโย (พระครูสุวรรณยติวงศ์) พ.ศ.๒๕๓๙-ปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : โฉนดที่ดินของวัด (172.17 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : ใบโฉนด แผ่นปัจจุบัน (180.87 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุวรรณยติวงศ์ อภโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระครูปลัด สายัณห์ ปภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2565

พระโพธิ์ อนาลโย

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระน้อย ปวโร

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

นายณรงค์ ม่วงชุม

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานบูรณะปฏิสังขรณ์ (กุฏิสงฆ์)

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

เปิดดู 222 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ประเพณีไทยทรงดำ

วันที่จัดงาน : 03-05-2565

เปิดดู 37 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานใบอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 229 ครั้ง

วิหารหลวงพ่อพระ...

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

เปิดดู 235 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ประวัติองคุลิมา...

ข้อมูลเมื่อ 07-02-2565

เปิดดู 65 ครั้ง

สาระธรรม

เมื่อเห็นถูก จึงถูกธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 33 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ชาดก 500 ชาติ อ...

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

เปิดดู 46 ครั้ง

สัจธรรมแห่งชีวิ...

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 73 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดดอนไฟไหม้

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

วัดดอนไฟไหม้

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

สวดมนต์ทำวัตรทุกวันพระ

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565