เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโภคาราม

รหัสวัด
02720908003

ชื่อวัด
วัดโภคาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 16 เดือน มีนาคม ปี 500

ที่อยู่
บ้านดอนคา

เลขที่
506

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
ทางหลวง .333

แขวง / ตำบล
ดอนคา

เขต / อำเภอ
อู่ทอง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72160

เนื้อที่
16 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา

มือถือ
0818801246

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 955

ปรับปรุงล่าสุด : 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 09:33:25

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 19:32:17

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดโภคาราม
                  วัดโภคาราม(ดอนคา) เลขที่ ๕๐๖ ม.๒ ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภออู่ทอง ระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร
            วัดโภคาราม (ดอนคา) ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างเมื่อปี พ.ศ.ใด แต่จากหลักฐานและคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ว่า “วัดโภคาราม”
            ได้สร้างมาพร้อมกับการสร้างหมู่บ้านในสมัยพระเจ้าอนุวงศ์ ประมาณ ๒๐๐ กว่าปี ได้กวาดต้อนผู้คนจากประเทศลาว(เวียงจันทร์)
            และได้ตั้งเป็นหมู่บ้าน เพราะมีภูมิประเทศเป็นที่ราบเรียบและที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึงเหมาะแก่การปลูกสร้างบ้านเรือน และการเพาะปลูก
            โดยการนำของพ่อคุณหงษ์ ได้มาเห็นดอนหญ้าคา ปัจจุบันเรียกว่า “โนนบ้านเก่า” ตรงบ้านนายหมิน นางนวม จึงได้ตั้งบ้านเรือนที่นั่น
            เพราะมองเห็นหนองปล้อง และรางคัดเค้า มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ พ่อคุณหงษ์ซึ่งเป็นบิดาของหลวงพ่อธรรม เจ้าอาวาสรูปแรก
            ปี พ.ศ.๒๔๔๔ได้ย้ายกุฎิจากวัดเก่ามาอยู่ที่วัดโภคาราม ในปัจจุบัน(บ้านนางโต้)
            ปี พ.ศ.๒๔๕๐ ได้มีพิธีปิดทองฝังลูกนิมิตโบสถ์หลังเก่า หลวงพ่อคงได้ทำนุบำรุงวัดโภคารามเรื่อยมา ต่อมาเมื่อ
            ปี พ.ศ.๒๔๗๑ หลวงพ่อเหมือน พร้อมชาวบ้านได้นำเกวียนไปอัญเชิญพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ขรัวตาหนู มาประดิษฐานที่วัดโภคาราม
            ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อพระใหญ่” 
            ปี พ.ศ.๒๔๗๕ หลวงพ่อเพ็งได้เป็นเจ้าอาวาสเป็นพระผู้มีวิทยาคมแก่กล้า
            ปี พ.ศ.๒๔๘๑ ได้นำพาชาวบ้านสร้างศาลาการเปรียญขึ้น ๑ หลัง และท่านได้มรณภาพไปเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๓
           หลังจากหลวงพ่อเพ็งมรณภาพ ปี พ.ศ.๒๔๙๕ ชาวบ้านจึงได้ไปนิมนต์
หลวงพ่อเหมือนที่วัดเขาหน่อนาหุบ จังหวัดนครสวรรค์มาเป็นเจ้าอาวาส
            ปี พ.ศ.๒๔๙๙ หลวงพ่อเหมือนได้มรณภาพ หลวงพ่อเงิน สุภวโร
(พระครูศุภการโกศล) บวชพรรษาแรกได้ไปอยู่ที่วัดทางภาคอีสาน
            ปี พ.ศ.๒๕๐๒ จึงได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดโภคาราม ได้นำพาชาวบ้านสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น(หลังปัจจุบัน) มีพิธีปิดทองฝังลูกนิมิตเมื่อปีพ.ศ.๒๕๑๔
            ปี พ.ศ.๑๕๑๖ หลวงพ่อเงิน ได้มรณภาพลง พระครูกิตติสุวรรณวัฒน์ จึงได้มาเป็นเจ้าอาวาส เมื่อปีพ.ศ.๒๕๒๑ จนถึงปัจจุบัน
            ได้มีการบูรณะปฎิสังขร ก่อสร้างเสนาสนะเรื่อยมา ได้รับความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านดอนคาเป็นอย่างดี

 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ใบรับพระราชทานวิสุงคามสีมา (1.4 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : โฉนดที่ดิน (1.31 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูกิตติสุวรรณวัฒน์ โฆสวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-03-2565

พระบู่ ฐิตายุโก

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-03-2565

พระสมศักดิ์ ขนฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-03-2565

พระครูสมุห์ภิภพ ฐานรโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-03-2565

พระบุญพา ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-03-2565

พระสมุห์ศุภชัย ภทฺทาจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-03-2565

พระครูปลัดชัยยศ ตนฺติปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-03-2565

พระพูลศักดิ์ สุตฺธมฺฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-03-2565

พระกิษติศักดิ์ กิตติสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-03-2565

พระประจวบ กิจฺจสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-03-2565

พระโกมิน ยติกโร

ข้อมูลเมื่อ : 23-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

แจกสมุดหนังสือแก่ นักเรียนธรรมศึกษา

ข้อมูลเมื่อ : 23-11-2564

เปิดดู 392 ครั้ง

ทำบุญวันแม่ 12 สิงหาคม

ข้อมูลเมื่อ : 23-11-2564

เปิดดู 840 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานบุญข้าวจี่ ว...

วันที่จัดงาน : 05-02-2566

เปิดดู 40 ครั้ง

ประเพณีบุญบั้งไ...

วันที่จัดงาน : 01-05-2563

เปิดดู 84 ครั้ง

ประเพณีสู่ขวัญข...

วันที่จัดงาน : 31-01-2564

เปิดดู 102 ครั้ง

ประเพณีบุญข้าวจ...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 227 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อพระใหญ่ ...

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

เปิดดู 1127 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วิดีทัศน์หมู่บ้...

ข้อมูลเมื่อ 26-11-2564

เปิดดู 111 ครั้ง

บ้านดอนคา

ข้อมูลเมื่อ 25-11-2564

เปิดดู 330 ครั้ง

ชุมชนลาวเวียงบ้...

ข้อมูลเมื่อ 25-11-2564

เปิดดู 88 ครั้ง

งานทำบุญวันออกพ...

ข้อมูลเมื่อ 29-10-2564

เปิดดู 273 ครั้ง

วัดโภคารามทำบุญ...

ข้อมูลเมื่อ 29-10-2564

เปิดดู 62 ครั้ง

แห่บั้งไฟไปวัดโ...

ข้อมูลเมื่อ 29-10-2564

เปิดดู 56 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรม เตือนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 667 ครั้ง

สื่อมีเดีย

แห่บั้งไฟไปวัดโ...

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

เปิดดู 407 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

วัดโภคาราม

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

เชิญชวนตักบาตรทำบุญ

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

สวดมนต์วันพระ

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564