เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8344 รูป
สามเณร
286 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8847 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
70 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง

รหัสวัด
02740310002

ชื่อวัด
วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 17 เดือน มีนาคม ปี 2477

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน ปี 2495

ที่อยู่
วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง

เลขที่
16

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
อำแพง

เขต / อำเภอ
บ้านแพ้ว

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74120

เนื้อที่
13 ไร่ 60 งาน - ตารางวา

มือถือ
0914599635

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 1350

ปรับปรุงล่าสุด : 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 17:38:19

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 17:31:44

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๗ โดยมีนายแช่ม นางหวาน สู่พิทักษ์ และคณะเป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้น โดยเริ่มสร้างกุฏิ ๒ หลัง และมีพระภิกษุจำพรรษา ๓ รูป และได้ไปนิมนต์พระภิกษุสุด สุขปาโล จากวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามมาจำพรรษา และได้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ.๒๔๙๕ 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระสมชาย ญาณวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระวันชัย วนฺนโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระครูสาครอุทัยธรรม ปิยธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2565

พระพัศดี ชยปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 03-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-09-2565

พระพัชรพล ฐานิสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-09-2565

พระภูสิทธฺ์ จิรวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 03-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-09-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานทอกกฐิน

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

เปิดดู 527 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด