เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8344 รูป
สามเณร
286 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8847 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
70 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดวังชัยทรัพย์วิมล

รหัสวัด
02740302003

ชื่อวัด
วัดวังชัยทรัพย์วิมล

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2536

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 05 เดือน มกราคม ปี 2552

ที่อยู่
หมู่ที่ 5 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

เลขที่
98

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หลักสาม

เขต / อำเภอ
บ้านแพ้ว

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74120

เนื้อที่
17 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา

Line
pongmoo2516

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
0867959498

โทรศัพท์
0889436692

อีเมล์
sawadee54@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 1361

ปรับปรุงล่าสุด : 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 08:08:53

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 17:28:36

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดวังชัยทรัพย์วิมล
หมู่ที่ ๕ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
สภาพฐานะและที่ตั้งวัด
วัดวังชัยทรัพย์วิมล ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘ หมู่ที่๕ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดจำนวน ๑๗ ไร่ ๒ งาน ๖๔ ตารางวา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ (ประมาณ 37 ปี (นับถึงปี พ.ศ.๒๕๖๕) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒
อาณาเขตและอุปจารวัด
วัดวังชัยทรัพย์วิมล มีอาณาเขตทางด้านทิศเหนือติดคลองสาธารณะ ด้านทิศใต้ติดกับที่ดินของเอกชน ด้านทิศตะวันออกติดกับคูคลอง ถนนสหกรณ์ ด้านทิศตะวันตกติดกับที่ดินของเอกชน
ทรัพย์สินของวัด
ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่จำนวน ๑๗ ไร่ ๒ งาน ๖๔ ตารางวา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ ภายในเนื้อที่บางส่วนได้ปลูกต้นไม้เพื่อความสงบร่มรื่น จัดเป็นสวนป่าประมาณ ๕ ไร่ มีต้นไม้นานาชนิด เช่นต้นประดู่ ต้นไทร ไผ่รวก ฯลฯ วัดวังชัยทรัพย์วิมลไม่มีที่ธรณีสงฆ์
อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีอุโบสถ หอฉัน หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิเจ้าอาวาส กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ฌาปนสถาน (เมรุ) ห้องน้ำ
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานในอุโบสถ (พุทธาวาส) เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก มีผู้คนมากราบไหว้สักการะบูชาอยู่เสมอ
ความเป็นมา
วัดนี้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘ เดิมเป็นสำนักสงฆ์ (สำนักสงฆ์วังทรัพย์วิมลธรรม) มีพระอธิการ ประมวล จนฺทสโร ปกครองสำนัก มีนายเลื่อน ยอดวิมล และนางถนอมพรรณ ยอดวิมล เป็นผู้บริจาคที่ดินเริ่มแรกจำนวน ๑๐ ไร่ และบริจาคทุนทรัพย์ร่วมกับชาวบ้านในการสร้างวัดฯ
ต่อมาได้มีผู้ซื้อที่ดินถวายเพิ่มอีก คือ นายหนู - นางเยื้อง เภตรานนท์ อีก ๕ ไร่ ๒ งาน ๖๔ ตารางวา ได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นวัดเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๘ และตั้งเป็นวัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ ชื่อว่า “วัดวังชัยทรัพย์วิมล” ตั้งตามชื่อและนามสกุลของตระกูล ยอดวิมล ซึ่งเป็นผู้มีศรัทธามอบที่ดินประเดิมสร้าง
การศึกษาและการสาธารณสงเคราะห์
วัดวังชัยทรัพย์วิมลนี้ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ เปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมภายในวัดฯ
สำหรับวันธรรมสวนะหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทางวัดได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศล และประกอบพิธีทางศาสนา เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดมา
วัดได้รับการแต่งตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 6 ประจำจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2551
การบริหารและการปกครอง
วัดวังชัยทรัพย์วิมลดำเนินการปกครองภายในวัดตามพระธรรมวินัย ระเบียบข้อบังคับของคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม และกฎระเบียบของวัด มีไวยาวัจกรช่วยบริหารงานวัด
รายนามเจ้าอาวาสผู้ปกครองวัดนี้ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ดังนี้.-
๑. พระอธิการประมวล จนฺทสโร (มรณภาพ)
๒. พระครูสาครธรรมวิมล (นิยม อนามโย (เย็นศิริ)) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (1.05 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (1.55 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (2.39 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสาครธรรมวิมล (นิยม อนามโย)

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-06-2565

พระสมหมาย อธิจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระแพน ถิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-01-2565

พระสุรพล กิตฺติสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-01-2565

พระวินัย ญาณธีโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

สอนวิปัสสนากรรมฐาน

ข้อมูลเมื่อ : 06-08-2565

เปิดดู 512 ครั้ง

บวชหมู่ 1 ธันวาคม 2564 วัดวังชัยทรัพย์วิมล

ข้อมูลเมื่อ : 14-11-2564

เปิดดู 1760 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

อาสาฬหบูชา-เข้า...

วันที่จัดงาน : 13-07-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

กิจกรรมวันวิสาข...

วันที่จัดงาน : 13-05-2565

เปิดดู 89 ครั้ง

สงกรานต์

วันที่จัดงาน : 12-04-2565

เปิดดู 54 ครั้ง

บวชหมู่ ครั้งที...

วันที่จัดงาน : 01-04-2565

เปิดดู 152 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

สมเด็จพระพุทธมุ...

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

เปิดดู 444 ครั้ง

พระประธานประจำโ...

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

เปิดดู 2317 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

การปฏิบัติธรรม

ข้อมูลเมื่อ 28-01-2565

เปิดดู 94 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด