เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9073 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7361 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสวนส้ม

รหัสวัด
02740311001

ชื่อวัด
วัดสวนส้ม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2409

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2482

ที่อยู่
วัดสวนส้ม

เลขที่
47

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
สวนส้ม

เขต / อำเภอ
บ้านแพ้ว

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74120

เนื้อที่
15 ไร่ - งาน 84 ตารางวา

Line
พระครูสาครวิมลกิจ

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0814393586

อีเมล์
charuay2504@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 471

ปรับปรุงล่าสุด : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 17:38:10

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 17:17:35

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดสวนส้มนี้  ประวัติการสร้างไม่มีหลักฐานแน่นอน   จากซากอิฐโบราณสันนิฐาน    ว่ามีการสร้างมานานแล้ว   ปรากฏหลักฐานแน่นอนในสมัยเริ่มขุดคลองดำเนินสะดวกในปี พ.ศ.๒๔๐๙  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   รัชกาลที่  ๔  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ขุดคลองเชื่อมแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลอง    เพื่อประโยชน์ในการป้องกันราชอาณาจักร  และการเกษตรกรรม    โดยให้เจ้าพระยา -ศรีสุริยวงศ์  (ช่วง  บุญนาค)  เป็นแม่กองขุดคลองดังกล่าว   โดยตั้งที่พักทำการอยู่ตรงข้ามกับวัดสวนส้มซึ่งอยู่ริมคลองเกาะ     การขุดคลองดำเนินสะดวกนี้    แนวคลองที่เป็นเส้นตรงตัดเอาที่ดินวัดทาง    ด้านทิศเหนือบางส่วนไปด้วย  ท่านเจ้าพระยา  ฯ   จึงบัญชาให้ถมคลองเกาะ  และขุดคลองเกาะใหม่โดยขยับแนวคลองเกาะที่ขุดใหม่ไปทางทิศตะวันออกประมาณ   ๑๐๐   เมตร    เพื่อชดใช้ที่ดินของวัดที่ถูกคลองดำเนินสะดวกตัดขาดหายไป   ท่านผู้หญิงพันซึ่งทำหน้าที่เป็นแม่บ้านหุงหาอาหารสำหรับท่านเจ้าพระยา ฯได้เห็นวัดชำรุดทรุดโทรมมากแทบไม่มีอะไรเหลือแล้ว   จึงได้เรียนท่านเจ้าพระยา ฯ ผู้เป็นบิดาว่าอยากจะบูรณะวัดให้ดีขึ้นและมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา   โดยปกติท่านผู้หญิงพันก็ตักบาตรพระสงฆ์เป็นประจำซึ่งการนี้ท่านเจ้าพระยา  ฯ  ก็เห็นชอบด้วยจึงตกลงให้บูรณะวัดจนบริบูรณ์ทุกประการ
       เมื่อบูรณะวัดแล้วไม่ทราบว่าวัดเดิมมีชื่อเรียกว่าอย่างไร    จึงได้ปรึกษากันตั้งชื่อวัดว่า" วัดต้นคลองดำเนิน " สมัยต่อมาบริเวณนั้นประชาชนส่วนมากทำสวนส้มชาวบ้านก็เรียกชื่อวัดเปลี่ยนไปตามสภาพทีมีสวนส้มมาก ว่า " วัดสวนส้ม "                                                                                                    

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (139.57 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (184.54 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (1.88 mb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระพิเชษฐ์ สุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2565

พระโกวิทย์ พลวิชโย

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2565

พระครูสาครวิมลกิจ (ฉลวย) มหพฺพโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-12-2564

พระสมาน กตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระมหาสำเนียง นวรตโน

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระสุรินทร์ ขนฺติสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2565

พระเฉลิมลาภ ฉนฺทกโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2565

พระนิมิตร ธมมฺสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-09-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ทอดกฐินประจำปี 2654

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

เปิดดู 164 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

โบสถ์

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

เปิดดู 35 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น